Paměť


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve velké stručnosti zabývá druhy paměti, jejím fungováním, fázemi a poruchami.

Obsah

1.
Druhy paměti
2.
Fáze paměti
3.
Poruchy paměti

Úryvek

“Druhy paměti:

a) bezděčná-záměrná – záleží na úmyslu si zapamatovat
b) logická-mechanická – způsob zapamatování
c) krátkodobá – ultrakrátkodobá – dlouhodobá – ta se čelení na epizodikou, procedurální, sémantickou
d) zraková, sluchová, čichová – podle smyslových modalit s hl. podílem na zapamatování

krátkodobá paměť – představte si, že jste právě v tel. s. vyhledali č. vašeho známého..v duchu si ho stále opakujete..jakmile ho vytočíte, tak ho zapomenete. Pokud vás v cestě k tel. něco vyruší, budete muset č. vyhledat znova

- americký psycholog Georgie Miller vystoupil s myšlenkou, že kapacita krátkodobé paměti se pohybuje kolem „magického číslo 7+-2“

dlouhodobá paměť: dělí se na

a) explicitní = uchováváme vzpomínky, znalosti o světě, uchováváme otázky typu: Kdo byl první prezidentem ČR?
ad a 1) epizodická paměť – tuto paměť využíváme chceme-li si vybavit svůj první den ve škole atd. Díky epizodické paměti víme, na jaký film jsme se včera dívali či co jsme měli k obědu.
ad a 2) sémantická paměť – slouží k uchovávání znalostí o slovech a pojmech. V sémantické paměti hledáme odpovědi na otázky typu: Jak daleko je z Prahy do Brna? Sémantická paměť se liší od epizodické tím, že si údaje si pamatujeme bez vztahu k času, místu a místu jejich osvojení. Např. člověk, který dobře ovládá AJ nebo NJ si nepamatuje, kde se naučil jednotlivá slovíčka

b) implicitní paměť – automatizované senzomotorické dovednosti – jízda na kole, plavání, hra na hudební nástroj…"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47aede70f0fde.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pamet.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse