Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jednotlivými formami péče o zaměstnance. Charakterizuje pracovní prostředí, zdravotní péči, BOZP, stravování, dopravu do zaměstnání, péči o bydlení, sociální fondy a rozšíření kvalifikace zaměstnanců.

Obsah

1.
Péče o zaměstnance
1.1.
Pracovní prostředí
1.2.
Závodní zdravotní péče
1.3.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
1.4.
Závodní stravování
1.5.
Doprava do zaměstnání
1.6.
Péče o bydlení a další mimopracovní činnost
1.7.
Sociální fondy
1.8.
Péče o kvalifikaci zaměstnanců

Úryvek

"7. Sociální fondy

U této kapitoly péče o zaměstnance se vychází nejen z přání a podmínek zaměstnanců, ale zejména z finančních možností podniku. K tomuto účelu slouží především různé sociální fondy či fondy kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Jde zejména o zisky pod zdanění příjmů podniku a nejsou jediným zdrojem financování péče o zaměstnance. Z těchto fondů pak může zaměstnavatel hradit náklady např. na: BOZP, provoz závodních zdravotnických zařízení, provoz středních odborných učilišť či provoz vlastního závodního stravování včetně poskytování příspěvku na stravování (např. 50 %).
Tvorba a použití sociálních fondů se řídí zákony upravujícími finanční hospodaření podnikatelských subjektů, stanovami společnosti a kolektivními smlouvami.

8. Péče o kvalifikaci zaměstnanců

V této souvislosti rozlišujeme prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace. V prvním případě se jedná o samotný výkon práce, jeho zvýšení a zkvalitnění. U zvýšení kvalifikace jde o jednu z podmínek samotného výkonu určitého druhu práce, viz. BOZP.
U zaměstnanců, kteří do pracovního poměru vstupují bez kvalifikace je zaměstnavatele dle zákona povinen tomuto zabezpečit získání alespoň minimální kvalifikace a to formou zaškolení či zaučení. Stejně tak je povinnost zaměstnavatele zaškolit zaměstnance při přechodu na jiný druh práce.
Motivací pro zvýšení kvalifikace je buď získat možnost přejít na vyšší funkci, kde je takto kvalifikace požadována či rozšíření si kvalifikace ve svém osobním zájmu V této souvislosti, pokud je předpokládané zvýšení kvalifikace zaměstnance v souladu s potřebou zaměstnavatele, může tomuto být poskytnuto hmotné zabezpečení či pracovní úlevy.
Samozřejmě školit se a studovat za účelem zvýšení kvalifikace může každý zaměstnanec i bez účasti zaměstnavatele, ale nejsou mu poskytovány výše uvedené výhody.
Naopak v případě, že zaměstnanec studuje po dohodě se zaměstnavatelem a tento se rozhodl mu poskytovat určité výhody a úlevy, jsou tyto vždy spjaty s určitými výdaji. Proto se zaměstnavatel snaží mí určitou záruku, že účelně vynaložené prostředky nevyjdou vniveč a to např. sepsáním dohody o setrváním v pracovním poměru po ukončení studia po určitou dobu či navrácení účelně vynaložených prostředků zpět."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13103
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse