Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogická diagnostika

Pedagogická diagnostika

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá konkrétními postupy při pedagogické diagnostice žáka na prvním stupni základní školy. Obsahuje analýzu problému, plán diagnostikování, vlastní postup diagnostikování, z něj plynoucí výstupy a zpětnou reflexi celého problému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Plánování a organizování diagnostikování
2.1.
Diagnostikovaná osoba
2.2.
Školní anamnéza
3.
Diagnostická hypotéza
4.
Sběr a zpracování diagnostických údajů
4.1
Pozorování, analýza písemného projevu a rozhovor se žákem
5.
Stanovení diagnózy
6.
Pedagogické opatření
7.
Prognóza
8.
Komunikace prognózy
9.
Sebereflexe diagnostické činnosti
10.
Použitá literatura

Úryvek

Na základě rozborů výsledků pozorování jsem dospěla k závěru, že žákovy výkony se odvíjejí od jeho momentálního citového rozpoložení. Např. po návratu z víkendu stráveného u prarodičů vykazoval výrazně lepší výkony než obvykle. Velmi silnou roli u něho hraje motivace a touha po ocenění. Je vděčný za jakoukoliv pochvalu a projev citové náklonnosti ze strany dospělých.
Jeho vztah k učiteli je bezprostřední, pokud se jedná o běžnou komunikaci v hodině, naopak však zdrženlivější je, co se týče odpovědí na otázky učitele týkající se probíraného učiva. Probírané učivo potřebuje dlouho upevňovat a často opakovat.
S ostatním žáky spolupracuje rád, někdy se snaží být ve skupině dominantní, vůdčí roli při řešení úkolů většinou intelektově nezvládá.
Atypické verbální a neverbální projevy jsou relativně velmi řídké, jedná se většinou o vykřikování místo přihlášení se, polohlasné poznámky k probíhajícím činnostem.
Při rozboru písemného projevu nebyly shledány markanty, které by se odlišovaly od běžného průměru. Lepších výsledků žák dosahoval u doplňovacích cvičení, nevyžadujících komplexnější mentální úkony.
Moje pracovní diagnóza: Citová deprivace
Lehká mozková dysfunkce, kompenzující se s rostoucím věkem
Absence dohledu ze strany rodičů na přípravu do výuky
Intelektové schopnosti jsou podle mého názoru jinak v rámci průměru, nesouhlasím s názorem PPP, že žákovy intelektové schopnosti jsou inferiorní a že by bylo vhodné zařadit jej případně do speciální školy

6. Pedagogické opatření
Žákovi je třeba věnovat zvýšenou pozornost jak v hodinách, tak případně po vyučování formou doučování / konzultací (o které má žák zájem, poněvadž v případě školních neúspěchů je doma fyzicky trestán). Za důležitý považují též opakovaný pohovor s rodiči. Vzhledem k tomu, že rodiče projevují o dítě pouze formální zájem (uspokojení jeho primárních potřeb) a jejich chování k němu je zcela chladné (jeho narození bylo údajně účelovou záležitostí aby matka mohla získat české občanství) v krajním případě by proto připadal v úvahu návrh na svěření chlapce do péče prarodičů, konkrétně babičky žijící v samostatné domácnosti v Brně, ke které má dítě velmi kladný vztah.

7. Prognóza
Pokud dítě bude žít v harmonickém a motivujícím prostředí, mohou se jeho studijní výsledky zlepšit do té míry, že dosáhnou běžného průměru. Také intelektový deficit (pokud kdy vůbec nějaký existoval), se v průběhu času může kompenzovat – dítě se mi jevilo spíše jako výchovně a citově zanedbané než mentálně retardované.
Chlapci jsem nechala opakovaně vyplnit IQ test cca v ročních intervalech, jednalo se o neverbální test MILSTD-60/48 (Army Beta Modified). Výsledky se pohybovaly v rámci průměru, v hladině 96-106, což odpovídá cca 100 v rámci rozptylu chyby měření."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17949
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse