Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14

Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka obsahuje informace o životě a díle Jana Ámose Komenského. Díla v několika bodech charakterizuje, u některých uvádí hlavní myšlenku či jejich cíle. Největší pozornost věnuje knize Didactica Magna (Velká didaktika). Předchozí maturitní otázka se nachází zde Počátky výchovy a vzdělávání ve východních zemích - maturitní otázka 4/14 a následující zde Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
2.1.
Informatorium školy mateřské
2.2.
Brána jazyků otevřená
2.3.
Vestibulum
2.4.
Didactica Magna
2.4.1.
Cíle
2.4.2.
Synkritická teorie
2.4.3.
Metody vyučování
2.4.4.
Žáky lze rozdělit
2.5.
Metoda jazyků nejnovější
2.6.
Orbis Pictus (Svět v obrazech)
2.7.
Škola na jevišti
2.8.
Obecná porada o nápravě věcí lidských

Úryvek

"DÍLO
- Díla J.A.K. jsou ucelenou soustavou pedagogických názorů
- Je v nich rozpracována struktura celého systému a metod
- Obsahuje psychologické prvky (úcta k dítěti)
- Díla:
o 1632 – INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ
- Návod pro rodiče
- „Rodičům mají být dítka dražší nade všechno stříbro, perly a drahé kamení.“
- Péče o tělesný (dostatek pohybu a manuální činnosti) i duchovní (bajky, pohádky, říkadla…) rozvoj dítěte
- Nešišlat na děti !!!
- Nerozmazlovat a příliš netrestat (kde nestačí slova, použít metličku)
- Připravovat na školu a nestrašit je nástupem do ní
o 1632 – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
- Celosvětově známá učebnice
- 8 000 latinských slov v 1 000 větách
- Uspořádáno dle oborů → studium jazyka i reálií
o 16** – VESTIBULUM
- Zjednodušená učebnice jazyků
o 1632 – DIDACTICA MAGNA
- Teorie vyučování
- Obecná pedagogika → cíle, úkoly, důležitost…
- Cíle = vzdělanost, mravnost, zbožnost
- Pojmy jako „školní rok,“ „školní prázdniny“ …
- Vzdělanost bez ohledu na pohlaví a bohatství
- Synkritická teorie = výchova podobná dění v přírodě (rozděleno na oblasti)
1. Zrození (těhotenství) = leden
2. Dětství (0 až 6 let) = únor, březen
3. Chlapectví (6 až 12 let) = duben
o Čtení, psaní, počty, náboženství, reálie
4. Jinošství (12 až 18 let) = květen
o Cizí jazyky, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, sedmero svobodných umění (gramatika, rétorika, astronomie, geometrie, přírodní vědy, aritmetika)
5. Mladost (18 až 24 let) = červen
o Akademie
o Poznání světa
6. Mužnost = červenec, srpen, září, říjen, listopad
7. Stáří = prosinec
- Metody vyučování
• Věcné poznání
• Paměť
• Jazyk a ruka
- Žáci by měli mít stejné pomůcky a úroveň znalostí
- Nad 80 žáků → učitel by měl mít pomocníka
- Netrestat za to, že někdo něco neumí
- Žáky lze rozdělit:"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje jeden malý obrázek. Klíčová slova jsou zvýrazněna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d7d30d591373.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Pedag_odkaz_J_A_Komenskeho_MO.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse