Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pedagogický výzkum a jeho metody - maturitní otázka 10/14

Pedagogický výzkum a jeho metody - maturitní otázka 10/14


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí předmět pedagogického výzkumu a popisuje pravidla, která je třeba v jeho průběhu dodržovat. Výzkumné metody následně rozděluje na kvalitativní a kvantitativní a stručně charakterizuje jejich jednotlivé typy. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Didaktika - maturitní otázka 9/14 a následující naleznete zde Specifické poruchy učení - maturitní otázka 11/14.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Předmět pedagogického výzkumu
1.2.
Pravidla během výzkumu
2.
Metody
2.1.
Kvantitativní
2.1.1.
Dotazník
2.1.2.
Interview
2.1.3.
Pozorování
2.1.4.
Sociometrie
2.1.5.
Experiment
2.1.6.
Obsahová analýza
2.2.
Kvalitativní
2.2.1.
Kazuistika

Úryvek

"o Většina jevů je neměřitelná
- Proměnná
o Kvantitativní = měřitelnost, přesnost (např. věk a váha)
o Kvalitativní = slova, znaky, obrázky …
- Pojmy
o Respondent = dotazovaný
o Validita = přesnost, měříme to, co chceme
o Reliabilita = spolehlivost

Metody
o KVANTITATIVNÍ
- Exporativní
• Bádaní na místě
• Sběr materiálů v terénu
• Zkreslená validita a reliabilita
• Patří sem:
o Dotazník
- Hodně informací v krátkém čase
- Obsahuje názory a postoje
- Dělí se:
• Uzavřený = odpovědi ANO / NE
• Polouzavřený = ANO / NE
• Otevřený = libovolné odpovědi
o Interview
- Rozhovor
- Vyžaduje zkušenost výzkumníka
- Dělí se:
• Direktivní = nenásilný
• Nedirektivní = připravený, řízený
- Základem je „trychtýř“
- Ideální je posazení do L
- Je nutná důvěra
- Pozorování
• Sledování průběhu a výsledku nějaké činnosti
• Je důležité mít cíl činnosti a záznam
• Nutnost být ve střehu
• Nutnost vyhnout se subjektivnímu hodnocení a být objektivní
• Dělí se:
o Přímé = přímá účast; např. inspekce ve škole
o Nepřímé (skryté) = respondent o něm neví; např. v kriminalistice
o Zúčastněné = proniknutí mezi určitou skupinu
o Zprostředkované = provedl někdo jiný a sdělil nám"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d878fcfb395e.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicky_vyzkum_metody_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse