Pedagogika jako věda


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky poskytují úvodní informace o pedagogice včetně jejího významu a úkolů, struktury či terminologie.

Obsah

1.
Termín pedagogika
2.
Definice pojmu pedagogika
3.
Význam pedagogiky
4.
Úkoly pedagogiky
5.
Struktura pedagogiky
6.
Pedagogika a její vztah k ostatním disciplínám
7.
Pedagogická terminologie

Úryvek

"Termín pedagogika
- Pochází z antického Řecka- paidagógos= otrok
- Antická latina- paedagogus= otrok- učitel, vychovatel
- PAIS= dítě
- AIGEN= vésti
- Základy oboru - J. A. Komenský

Definice pojmu pedagogika
• Pedagogika- věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti.
- je věda o výchově a vzdělávání
- zahrnuje teorii i praxi a má normativní i explanativní charakter
- předmětem pedagogiky je výchova

Význam pedagogiky
- Teoretický význam- odhaluje zákonitosti výchovy a její důležitou úlohu v životě jedince a společnosti
- Praktický význam- poskytuje množství podnětů pro edukační aktivity všem výchovným a školským pracovníkům, rodičům i pracovníkům souvisejících profesí
- Důležité je skloubení teorie a praxe

Úkoly pedagogiky
• Analytické- zkoumá aktuální výchovnou realitu
• Verifikační- ověřuje zda dosud platí určité poznatky
• Prognostické- formuluje perspektivní výchovné cíle"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5133d80b1fcb7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_jako_veda.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse