Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogika v Rakousku

Pedagogika v Rakousku

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje vývoj rakouského školství od 8. století až po současnost. Poté charakterizuje jednotlivé stupně vzdělávání - předškolní pedagogiku, první, druhý a třetí stupeň vzdělávání. Další část se věnuje zvláštnímu školství. V závěru je vyhodnocen dotazník o motivaci a a průběhu studia studentů Österreichisches Gymnasium Prag.

Obsah

1.
Historie rakouského školství
2.
Předškolní Pedagogika
3.
Vzdělávání prvního stupně
4.
První cyklus vzdělávání druhého stupně
5.
Druhý cyklus vzdělávání druhého stupně
6.
Odborné školy
6.1
Odborné povinné školy
6.2
Střední odborné školy
6.3
Vyšší odborné školy
7.
Třetí stupeň vzdělávání
7.1
Neakademické vzdělání třetího stupně
7.1.1
Koleje
7.1.2
Akademie
7.2
Vysoké školy
8.
Zvláštní školství ( Sonderschule )
9.
Dotazník-rakouské školství

Úryvek

“ 2) Vysoké školy

Vysoké školství v Rakousku patří do kompetence spolkového ministerstva pro vědu a výzkum.
Kromě uměleckých vysokých škol se všechny ostatní vysoké školy nazývají university.
Největší je Vídeňská univerzita, která je svým rokem založením 1365 zároveň nejstarší existující univerzitou na německy mluvícím uzemí.
Zájem maturantů o studium na vysokých školách je značný. V Rakousku neexistuje numerus clausus – přístup na vysoké školy je otevřený pro všechny absolventy vyšších škol, kteří úspěšně složily maturitní zkoušku. Avšak ani těm, kteří neměli možnost maturovat na vyšší škole, není přístup na vysokou školu uzavřen. Pokud chtějí na základě hodnocení a požadavků v zaměstnání studovat určitý obor na vysoké škole a je jim více než 25 a méně než 45 let, mohou složit takzvanou profesní zkoušku zralosti a získat tak oprávnění k vysokoškolskému studiu konkrétního oboru.
Od roku 1978 existuje dokonce v určitých případech ještě jedna možnost přístupu na vysokou školu bez předchozího složení maturitní zkoušky: po absolvování desetiměsíčního kursu na univerzitě skládá uchazeč – starší 24 let zkoušku opravňující k vysokoškolskému studiu.
Na rakouských školách je možno studovat jako řádný, mimořádný nebo hostující posluchač. Nejrozšířenější je samozřejmě řádné studium, které je ukončeno akademického titulu, tj. diplomové studium a doktorské studium. Dalšími formami řádného studia jsou rozšiřující a tzv. krátké studium.
Diplomové studium slouží především vědecké přípravě k povolání. Trvá zpravidla osm až deset semestrů. Jeho ukončení opravňuje k získání titulu diplomového odborníka.
Ne všichni studenti kteří studium zahájili, je také skutečně dokončí. Dlouholetý průměr uvádí jenom něco přes padesát procent skutečně ukončených studií z celkového počtu zahájených.
Doktorské studium slouží v prvé řadě dalšímu rozvoji schopnosti samostatné vědecké práce. Má charakter postgraduálního studia, předpokladem je ukončení diplomového studia nebo rovnocenného studijního běhu. Studium dva až čtyři semestry.
Krátké studium trvá čtyři až šest semestrů a odpovídá zhruba prvnímu studijnímu úseku diplomového studia. Jeho ukončení není spojeno s akademickým titulem, nýbrž s profesním označením.
Takzvané krátké studium trvá čtyři až šest semestrů a odpovídá zhruba prvnímu studijnímu úseku diplomového studia. Jeho ukončení není spojeni s akademickým titulem, nýbrž s profesním označením.( např. u studia překladatelství – akademicky zkoušený překladatel).

Všichni, kteří na univerzitě působí od učitelů přes studenty až ke správním zaměstnancům mají své zástupce ve společných orgánech, studijních komisích a fakultních kolegiích, kde vyjadřují jejich zájmy a spolurozhodují o životě vysoké školy.

Zvláštní školství ( Sonderschule )

Má devět postupných ročníků a existují dva druhy :
1. Všeobecná zvláštní škola – Pro děti a mládež se sníženou výkonností a s poruchami učení.
2. Speciální zvláštní škola – Pro děti tělesně, řečově, zrakově, sluchově a obtížně vychovatelné
Kromě toho také existují školy při nemocnicích a léčebných ústavech.

Zvláštní škola je zřizována podle místních potřeb buď jako samostatná škola nebo v podobě zvláštních tříd, přičleněných například k obecné, případně hlavní škole. Ve zvláštní škole mohou vyučovat pouze speciálně připravení pedagogové.

Dítě může být umístěno ve zvláštní škole buď na přání rodičů nebo na základě rozhodnutí okresní školské rady, jemuž předchází obvykle návrh vedení školy doplněný výsledky lékařského vyšetření. Ze zvláštní školy je možno přejít zpět na hlavní nebo obecnou školu , pokud se stav dítěte zlepšil. Postup je stejný jako při přijetí do zvláštní školy..."

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10869
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse