Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Peněžní trh

Peněžní trhKategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na peněžní trh, který je součástí finančního trhu. Detailně popisuje jednotlivé nástroje peněžního trhu. Práce také obsahuje stručný přehled členění a subjektů trhu.

Obsah

1.
Nástroje peněžního trhu
1.1.
Netermínované vklady
1.2.
Krátkodobé termínované vklady
1.3.
Krátkodobé bankovní úvěry
1.4.
Krátkodobé cenné papíry
1.4.1.
Šeky
1.4.2.
Směnky
1.4.3.
Státní pokladniční poukázky
1.4.4.
Certifikáty

Úryvek

"Subjekty trhu: domácnost, podniky, stát
Cena = peněžní vyjádření hodnoty zboží
Peníze = zvláštní druh zboží směnitelný za ostatní druhy zboží
Funkce peněz – platidlo, oběživo, míra hodnoty
Formy peněz – mince, bankovky, depozita (peníze na účtech), cenné papíry
Peněžní trh
 trh s krátkodobým kapitálem
 součást finančního trhu
Nástroje peněžního trhu:
1) netermínované vklady (běžný účet, spořící účet, sporožirový účet, kontokorentní účet, studentský účet)
2) krátkodobé termínované vklady
3) krátkodobé bankovní úvěry
4) krátkodobé cenné papíry
Krátkodobé termínované vklady
- lépe úročené pro klienta (výnosnější než netermínované vklady)
- stabilnější finanční zdroj (pro banku)
Krátkodobé bankovní úvěry
 závazek klienta vůči bance
Druhy úvěrů:
o kontokorentní úvěr
o lombardní úvěr (zástavou je movitá věc)
o mezibankovní úvěry (úvěry přes noc „over night“)
o eskontní úvěr (prodej směnky bance)
o akceptační úvěr (banka poskytuje jen některým klientům; banka přijme směnku a stává se hlavním dlužníkem)
o avalový úvěr (banka také poskytuje jen některým klientům; aval = ručitel; banka (vedlejší dlužník) splatí směnku, pokud hl. dlužník nemůže)
o revolvingový úvěr (po splacení klientovi automaticky banka poskytne další úvěr; pouze jedna smlouva)
Krátkodobé cenné papíry
• šeky
• směnky
• státní pokladniční poukázky
• depozitní certifikáty
• vkladové certifikáty
Cenné papíry – listina, která vyjadřuje pohledávku majitele cenného papíru vůči tomu, kdo cenný papír emitoval
ŠEKY (podle směnečného a šekového zákona)
Šek je písemný příkaz výstavce (majitele účtu) šekovníkovi (bance) zaplatit šekovní částku osobě uvedené na šeku a nebo doručiteli.
Náležitosti šeku:
1. Bezpodmínečný příkaz zaplatit
2. Slovo šek v souvislém textu, v jazyce, ve kterém je vystaven
3. Jméno toho, kdo má platit (šekovníka)
4. Místo, kde má být zaplaceno
5. Datum a místo vystavení
6. Částka
7. Podpis výstavce
Druhy šeků:
a) soukromý šek
b) bankovní šek
c) hotovostní šek (pro výběr hotových peněz)
d) šeky jen k zúčtování
e) cestovní šeky"

Poznámka

Práce na začátku obsahuje malé schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b3edc9004.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Penezni_trh.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse