Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: základní pojmy v řízení - kontrola

Personální management: základní pojmy v řízení - kontrola


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručná práce z oblasti personálního managementu o kontrole. Autor zmiňuje pojem kontrola a její prvky. Zde naleznete předchozí díl práce - Princip „3 C“, vyjednávání, řešení problémů, nebo následující díl Fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus.

Obsah

1.
Pojem kontrola
2.
Prvky kontroly

Úryvek

"1. Základní pojmy v řízení: Kontrola
- kontrola = činnost, kt. usměrňuje události tak, aby se shodovaly s plánem
- obsahuje zjišťování odchylek od cílů + inicializuje nápravné akce
- efektivní kontrola zdrojů (lidských, materiálových) značně přispívá k celkové úspěšnosti projektu
- základem jsou plány (vypracované v plánovacím období)

Prvky kontroly
- plán
- zjištění stavu
- porovnání
- ohodnocení
- nové plánování
- opravná akce"

Poznámka

Personální management – otázky 10/34. Text je velmi krátký.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0060.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse