Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Petr Čornej: Lipanská křižovatka

Petr Čornej: Lipanská křižovatka

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text podrobně seznamuje s knihou Lipanská křižovatka Petra Čorneje. Nejdříve jsou uvedeny základní informace o autorovi, poté je detailně popsán obsah díla. V závěru je uvedeno hodnocení analyzovaného díla autorkou seminární práce.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Obsah díla
3.
Hodnocení

Úryvek

"Čornejova Lipanská křižovatka je publikace populárně naučného žánru. Ohniskem jejího zájmu jsou, jak název napovídá, české země v pozdním období husitské revoluce, jež vrcholí bitvou u Lipan v neděli 30. května 1434. Kniha se nezabývá pouze událostmi bezprostředně se týkající této významné bitvy, ale zeširoka popisuje její historické, náboženské, sociální, politické a hospodářské příčiny i důsledky.
Práce je rozdělena do 4 oddílů: Dějinná scéna: Čechy 1431-1433, Hledání východiska, Dny rozhodnutí a Historické důsledky. Autor nejprve rozebírá příčiny a smysl husitské reformace. Ukazuje na dobovou krizi církevní organizace západního křesťanstva, která je však vedle morových pandemií, depopulace, ekonomického regresu a soumraku klasického feudalismu „trojího lidu“ pouze tím nejviditelnějším příznakem vleklé krize pozdně středověké Evropy vůbec. Počátek církevní krize lze sledovat již v druhé polovině 14. století, kdy došlo k schizmatu. Dvojpapežství a později dokonce trojpapežství zasadilo těžkou ránu autoritě Svatého stolce a vedlo k tzv. konciliarismu .
Jeden z nejvýznamnějších koncilů zasedal v Kostnici (1414-1418) a z hlediska římské církve i evropské politiky byl velmi úspěšný: podařilo se mu učinit přítrž schizmatu a zvolit nového Svatého otce, Otto Colonnu alias Martina V. Poměrně aktivně do koncilu zasahoval světský vládce křesťanstva, císař Zikmund Lucemburský, který byl pro své kostnické diplomatické úspěchy velmi oslavován a jeho moudrost přirovnávána k biblickému králi Šalamounovi. Kostnický koncil se také nemilosrdně vypořádal s „českým kacířem“ Janem Husem, který neodvolal své heretické učení o nápravě obecné církve, zůstal věrný poznané pravdě a byl 6. července 1415 upálen. O necelý rok později jej na hranici následoval jeho žák Jeroným Pražský. Tato tvrdá a zastrašovací taktika se však postupem času ukázala být kontraproduktivní. Účinek byl přesně opačný, než koncil zamýšlel: husitské hnutí se radikalizovalo a začala husitská revoluce. Soukolí husitské reformace se dalo do nezastavitelného pohybu.
Více než deset let marných Zikmundových vojenských akcí a křížových výprav do Čech nepřineslo kýžené ovoce. Čtyřmi artikuly pražskými ideově sjednocená, takticky skvěle organizovaná a dobře vyzbrojená vojska táboritů, Žižkových polních sborů (po jeho smrti tzv. sirotků), Rokycanových pražanů a dalších husitských svazů nejenže dokázala odolat útokům zvenčí, ale navíc sama podnikala „spanilé jízdy“ do zahraničí, kde plenila, loupila a do Čech se navracela s tučnou kořistí. Poté, kdy v létě 1431 kardinál Cesarini se svou výpravou neslavně utekl od Domažlic, rozhodli se konečně účastníci Basilejského koncilu pro diplomatické řešení konfliktu s „božími bojovníky“. Tento krok je jedním z klíčových momentů husitské revoluce. Husitští „kacíři“ se poprvé stali pro koncil partnery, s kterými je možné jednat. Umírnění husité tento krok z důvodů neutěšené politické a hospodářské situace v českých zemích velmi přivítali."

Poznámka

Práce pro Filozofickou fakultu Západočeské univerzity, obor Humanistika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18800
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse