Seminarky.cz > Životopisy > > > PhDr. Ľuboslava Klindová - slovensky

PhDr. Ľuboslava Klindová - slovensky


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis této osobnosti významné pro slovenskou pedagogiku a psychologii. Věnuje se její profesní kariéře a publikační činnosti. Shrnuje nejdůležitější myšlenky.

Obsah

1.
Kariéra
2.
Publikace
3.
Myšlenky

Úryvek

" Nositeľka tohto významného mena pre slovenskú pedagogiku a psychológiu sa narodila 13. 3. 1931 vo Veľkom Diele, okres Bratislava – vidiek.
V roku 1953 absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas svojho štúdia prekypovala aktivitou. Posielala príspevky do rôznych novín a časopisov.
Neuspokojila sa so svojím vzdelaním. V roku 1955 sa prihlásila na Pedagogický inštitútu v Trnave. Svoje štúdium úspešne ukončila v roku 1964. Od toho istého roku (1964) bola pracovníčkou Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave. Táto práca ju inšpirovala k rozšíreniu svojho vzdelania.
V roku 1969 sa zapojila do Vedeckej činnosti. Po ukončení tejto činnosti získala titul CSc. Svoju prácu zamerala na problematiku predškolského veku a detských kolektívnych zariadení.
PhDr. Ľuboslava Klindová CSc. je autorka práce Od kategórie k pojmu (Bratislava 1970). Taktiež je autorkou mnohých článkov a štúdií. Je spoluautorkou učebníc pre stredné školy, ktoré vyšli pod názvami: Vývinová psychológia (Bratislava 1971, 1977; Praha 1974, 1979, 1981), Pedagogická psychológia(Bratislava 1971, 1977, 1978; Praha 1974, 1976), Psychológia pre pedagogické školy (Bratislava 1965, Praha 1965), a Hry v materskej škole(Bratislava 1958, 1966; Praha 1961).
Istú dobu bola vedúcou redaktorkou časopisu Predškolská výchova. Vo svojich prácach sa venuje najmä výchove detí predškolského veku.
Myslím si, že ona pochopila, že dieťa, teda výchova dieťaťa sa dá najviac ovplyvniť najmä v takomto útlom veku. Uvedomila si, že dieťa sa môže vychovávať aj nepriamo (čo môže mať ešte lepšie účinky). Tento svoj názor prezentovala vo svojej knihe Hry v materskej škole. "

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou. Velmi stručné, může sloužit pouze jako seznámení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0003.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Klindova.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse