Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Plánování a projektové řízení

Plánování a projektové řízení


Kategorie: Management

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín

Charakteristika: Práce obsahuje prezentaci na téma plánování a projektové řízení. Rozebírá plánování podniku, plánování, vize, strategické řízení podniku a poslání poslání podniku.

Obsah

1.
Plánování podniku
2.
Plánování
3.
Strategické plánování
4.
Vize podniku
5.
Poslání podniku
6.
Cíle podniku
7.
Strategie podniku
8.
Podnikatelský plán
9.
Ganttův diagram
10.
Síťový graf
11.
Projektové řízení
12.
Zdroje

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5734a45b06a6b.zip (1447 kB)
Nezabalený formát:
Planovani_a_projektove_rizeni.ppt (1921 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse