Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Plánování a projektové řízení

Plánování a projektové řízení


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín

Charakteristika: Práce obsahuje prezentaci se stručným vysvětlením otázky plánování a projektového řízení v managementu firmy.

Obsah

1.
Plánování podniku
2.
Plánování
3.
Strategické plánování
4.
Vize podniku
5.
Poslání podniku
6.
Cíl firmy
7.
Strategie podniku
8.
Strategické řízení podniku
9.
Proces strategického řízení
10.
Podnikatelský plán
11.
Obsah podnikatelského plánu
12.
Ganttuv diagram
13.
Síťový graf
14.
Projektové řízení
15.
Zdroje

Úryvek

"• Plánování a projektové řízení
Stanislava Vaďurová
• PLÁNOVÁNÍ PODNIKU
• Kvalitní systém plánování je základem koordinované činnosti všech útvarů a pracovníků podniku
• V každém podniku existuje soustava plánů:
 vize
 poslání
 cíle
 strategické plány
 taktické plány
 operativní plány
• PLÁNOVÁNÍ
• patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace, Marketing, Služby, Výroba."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu necelé stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575f1e910aed7.zip (1506 kB)
Nezabalený formát:
planovani_a_projektove_rizeni.ppt (1951 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse