Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Platon - recenze Phaidros

Platon - recenze Phaidros


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Celková charakteristika spisu, platonský dialog, postavy. Východisko - Lysiova řeč o lásce. První Sókratova řeč - pojmosloví, jasná řeč. Druhá Sókratova řeč - pojednání o lásce a duši. Úvahy o rétorice a jejím zaměření. Hlavní myšlenka, propojení dialogů.

Obsah

1.
Celková charakteristika spisu, platonský dialog, postavy
2.
Východisko - Lysiova řeč o lásce
3.
První Sókratova řeč
4.
Druhá Sókratova řeč
5.
Úvahy o rétorice a jejím zaměření
6.
Hlavní myšlenka, propojení dialogů

Úryvek

"Impulsem k rozhovoru o rétorice mezi Sókratem a Faidrem je řeč, kterou Faidros slyšel u řečníka Lysia. Sókratés si touží tuto řeč poslechnout a Faidros, který ji má u sebe mu ji přednese. Tématem Lysiovy řeči o lásce je, že mladý krasavec má být po vůli spíše nemilujícímu než milujícímu. Platón zde použil možná fiktivní, ale zřejmě typický pro-jev rétora své doby.
Na tuto řeč reaguje Sókratés ironickými poznámkami k tématu i formě a je ochoten pronést na stejné téma „řeč jinou, ne horší“ (Phdr. 235, c), protože „má plné srdce“ (Phdr. 235, c) a „vědom si své nevědomosti je jako nádoba naplněn odněkud z cizích zdrojů prostřednictvím sluchu“ (Phdr. 235, d). Sókratés pronáší svou řeč se zahalenou hlavou, aby ji odbyl co nejrychleji a aby se pro stud nepletl. První Sókratova řeč se za-bývá stejně umělým tématem jako řeč Lysiova, je však srozumitelněji vystavěna a formulována. Vzápětí si však uvědomuje, že jeho i dříve přednesená Lysiova řeč je urážkou Eróta a chce pronést svou druhou řeč, kterou by se u Eróta ospravedlnil."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4423b6671bc7d.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
recense_faidros.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse