Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pletiva krycí - laboratorní protokol

Pletiva krycí - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Práce formou laboratorního protokolu probírá téma histologie a systém pletiv krycích. V prvním úkolu zkoumá pokožku listu pelargonie s průduchy, v druhém úkolu se řeší téma krycích a žláznatých trichomů pelargonie. Úkol 3 je věnován žahavému trichomu kopřivy.

Obsah

1.
Třída
2.
Jméno
3.
Datum
4.
Téma
4.1.
Úkol č. 1
4.1.2.
Pomůcky
4.1.3.
Postup
4.1.4.
Závěr
4.2.
Úkol č. 2
4.2.1.
Pomůcky
4.2.2.
Postup
4.2.3.
Závěr
4.3.
Úkol č. 3
4.3.1.
Pomůcky
4.3.2.
Postup
4.3.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: HISTOLOGIE – SYSTÉM PLETIV KRYCÍCH

ÚKOL Č. 1: POKOŽKA LISTU PELARGONIE S PRŮDUCHY ( PELARGONIUM )

POMŮCKY: čerstvý list pelargónie, glycerol, mikroskop, žiletka, kapátko, voda, hadříček, preparační jehla

POSTUP : a) Ze spodní strany listu pelargónie strhneme spodní pokožku: epidermis v podobě tenké průsvitné blanky, zhotovíme nativní preparát, pozorujeme a zakreslíme

b) Sundáme krycí sklíčko, odsajeme vodu a přidáme kapku glycerolu a znovu přikryjeme krycím sklíčkem, pozorujeme a zakreslíme

ZÁVĚR : Glycerol je látka, která odnímá svěracím buňkám vodu = hadroskopický, tím se sníží turgor a průduchová štěrbina se zmenší.Mohli jsme tedy pozorovat postupně otevřený průduch a po přidání glycerolu zavřený průduch.Průduchy, nebo-li také stomata, umožňují odpařování vody a výměnu plynu s vnějším prostředím."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509036ddf2d15.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pletiva_kryci_lab_protokol.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse