Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Plošné měření a orýsování

Plošné měření a orýsování


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku o měření a orýsování. Práce obsahuje například druhy měření či měřidel, orýsování a nástroje.

Obsah

1.
Druhy měření
2.
Druhy měřidel
3.
Druhy chyb při měření
4.
Orýsování
5.
Nástroje

Úryvek

"Měření je porovnání velikosti rozměru určitého předmětů, vyjádřená v „mm“ nebo ve stupních

Druhy měření:
 měření skutečných rozměru (posuvka)
 měření porovnáváním (kalibry)
 měření délkových rozměrů (pásma, ocelová měřítka)
 měření úhlů
 měření tvaru

V průběhu měření se dopouštíme chyb:

 systematické- soustavné
 nahodilé- měřidlem, pracovníkem, prostředím

Druhy měřidel:

1. Ocelová měřítka- pro měření délek s přesností do 0,5mm. Jsou ohebná, svinovací, nebo pásma


2. Hmatadla- jsou určena pro přenášení rozměrů obrobku na měřítko a naopak. Jsou obkročná (měření vnějších rozměrů) nebo dutinová (vnitřních rozměrů).3. Posuvná měřítka- pro měření vnějších a vnitřních rozměrů, hloubek a osazení. Měří s přesností 0,1mm ; 0,05mm a 0,02mm.
Princip měření celé milimetry čteme na pevné části podle nonické stupnice. Desetiny nebo setiny mm čteme podle dílku, který se kryje na hlavní stupnici.
4. Kalibr- je porovnávací měřidlo, pro měření vnějších a vnitřních rozměrů a tvarů.
Kalibr neměří, ale pouze nám řekne, jestli měřený rozměr odpovídá, či neodpovídá požadavkům.

Dělení:
 Hladký kalibr
 Válečkový kalibr
 Třmenový kalibr
 Tvarový kalibr"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569906f7619cb.zip (392 kB)
Nezabalený formát:
MO1_Mereni__orysovani.doc (428 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse