Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podíl městského obyvatelstva a průměrný věk obyvatel - zpracování statistických ukazatelů

Podíl městského obyvatelstva a průměrný věk obyvatel - zpracování statistických ukazatelů

Kategorie: Statistika, Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Cílem práce je zpracovat dva ukazatele: prvním je podíl městského obyvatelstva (A), druhým je průměrný věk obyvatel (B). Práce nejdříve popisuje statistické ukazatele z teoreticko metodického hlediska, poté uvádí vstupní data. Dále se zabývá analýzou dat. Hodnoty ukazatelů představuje nejen za celou ČR, ale také za jednotlivé kraje ČR, i dle původního zemského dělení. Obsahuje výpočet parametrů lineární regrese, včetně znázornění lineární závislosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoreticko – metodická část
3.
Vstupní data
4.
Analýza dat
4.1.
Hodnota obou ukazatelů A a B za celou Českou republiku
4.2.
Rozdělení obou příslušných ukazatelů v krajích České republiky
4.3.
Hodnoty ukazatelů A a B podle původního zemského dělení
4.4.
Výpočet parametrů lineární regrese
4.5.
Závislost mezi oběma ukazateli A a B znázorněná graficky
4.6.
Lineární závislost mezi sledovanými ukazateli
5.
Hodnocení a závěr

Úryvek

"5.Hodnocení a závěr
Podle výše uvedené analýzy dat jsme hned na počátku zjistili, že celkový počet obyvatel v České republice k 1.1.2005 byl 10 220 577, z toho celých 7 175 756, asi 70%, jich žilo ve městě a průměrně se dožívalo 39,7 let.
Zpracováním hodnot ukazatele podílu městského obyvatelstva a ukazatele průměrného věku do sloupcového grafu je patrné, že nejvíce obyvatel žije v hlavním městě Praha, kde je také nejvyšší průměrný věk. Naopak v Karlovarském kraji žije nejmenně lidí ve městě v porovnaní s ostatními , a zároveň se s Ústeckým krajem děli o nejnižší průměrný věk v celé republice, jehož hodnota je 38,8 let.
Střední hodnota statistického souboru podílu městského obyvatelstva je 512 554 a průměrného věku je 39,655. Rozptyl podílu městského obyvatelstva je 76 408 032 463 a průměrného věku je 0,547. Hodnota ukazuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty.Směrodatná odchylka ukazatele A je 266 365,0049 a ukazatele B 0,797.
Variabilita ukazatele B je příliš vysoká, celých 52%.Ukazuje nám, že střední hodnota není dobrým reprezentantem znaku.
Při rozdělení krajů na české, moravské a hlavní město Prahu nám z tabulky a grafu vyplývá, že veškerá populace v Praze žije ve městě. Celkové obyvatelstvo žijící v Čechách, kde je vyšší populace než na Moravě, se právě od zmiňované Moravy liší zhruba o 800 tisíc, zatímco podíl městského obyvatelstva se liší jen asi o 600 tisíc. Podle získaných údajů můžeme konstatovat,že většina lidí preferuje žití ve městě než na vesnici.
Průměrný věk je nejvyšší v Praze 41.5 let , zatímco v českých a moravských krajích je stejný 39,5 let. Z čehož usuzujeme, že lidé v hlavním městě se dožívají více let než populace ve zbytku republiky.
Z grafu lineární regrese vyplívá, že se jedná o pozitivní korelaci. Přičemž korelační koeficient má hodnotu 0,51, tudíž je větší než 0 a jedna se tak o přímou závislost mezi jednotlivými ukazateli, jejichž hodnoty jsou rostoucí. Regresní přímka má tvar Y= 38,95+1E-0,6. Determinanční koeficient má hodnotu 26%. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy. V práci jsou uvedeny vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře a např. z následujících zdrojů: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4120-03-casova_rada_1961_2001-5__mestske_obyvatelstvo_v_letech_1961_2001_; http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nadeje_doziti_a_prumerny_vek.
Práce pro předmět Statistika - VŠB Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse