Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a průměrná mzda

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a průměrná mzda

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje projekt do předmětu Statistika pro první ročník bakalářského studia. Pomocí lineárního regresního modelu řeší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a jejich průměrnou mzdu v ČR. Součástí práce jsou veškeré teoretické postupy, vzorce a komentáře výsledků, rovněž je přiložen i soubor se zdrojovými daty, výpočty, grafy a tabulkami.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoreticko – metodická část
2.1
Postupy
3.
Vstupní data
4.
Analýza dat
4.1
Hodnota ukazatelů na českou republiku
4.2
Hodnoty ukazatelů A a B rozdělených podle oblastí
4.3
Výpočet parametrů lineární regrese
4.4
Lineární závislost mezi sledovanými ukazateli
4.5
Závislost mezi oběma ukazateli A a B znázorněná graficky
4.6
Zjištění hodnoty reziduí
4.7
Podobnost nelineárních funkcí s lineární regresí
5.
Závěr

Úryvek

"5 Závěr

Prvním krokem bylo zjistit počet obyvatel v České republice a to k námi pozorovaném období – k 1. 1. 2005, kdy tento ukazatel vykazoval hodnotu 10 730 691 obyvatel.
Dále jsem se věnoval pozorování dvou hlavních ukazatelů. První ukazatel označoval podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Jejich nejvyšší počet je zaznamenán v hlavním městě Praha, jelikož má v tomto ohledu nejlepší podmínky, aby zde mohly být zakládány nové školy a odvětví. Navíc Praha má také výhodnější finanční zázemí, aby mohla školskou strukturu rozšiřovat a rozvíjet. Na druhé straně menší počet vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva byl zjištěn v Ústeckém kraji. Druhý ukazatel zvítězil v Praze také. Průměrná mzda obyvatel je jednoznačně mezi všemi českými kraji nejvyšší, nejméně si naopak za své výdělky mohou pořídit obyvatelé Karlovarského kraje. Avšak Praha a ostatní kraje se liší také ve výši cen spotřebního zboží a služeb, což je také nutné zohlednit při porovnávání výší průměrných mezd.
Střední hodnota statistického souboru počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je 9,6 % u druhého ukazatele tvoří 20 251,- Kč. Výběrový rozptyl ukazatele A činí 15,75035169 a u ukazatele B 5865836,36. Hodnoty se samozřejmě od sebe dost liší, je to dáno jednotkami ve který tyto ukazatele znázorňujeme. Hodnota ukazuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty. Směrodatná odchylka u prvního ukazatele je 3,968671276 a u druhého ukazatele má hodnotu 2421,948876.
V dalším bodě jsem rozdělil republiku na 3 územní jednotky – Prahu, Čechy a Moravu se Slezskem. Nejlepší hodnoty opět vykázala Praha a to zřejmě už z výše uvedených důvodů. Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel tvoří v Praze 22,4 % a průměrná měsíční mzda je 28 260,- Kč. V oblasti Čech jsou hodnoty obou ukazatelů podstatně nižší – ukazatel A zde tvoří pouze 8 % obyvatelstva a měsíční mzda je 19 661,- Kč. Na Moravě a ve Slezsku jsou hodnoty podobné jako v Čechách, a to 9,6 % za první ukazatel a 19 952,- Kč u ukazatele druhého.
Z grafu lineární regrese můžeme vypozorovat, že se jedná o pozitivní korelaci, protože korelační koeficient vyšel vyšší než nula – jeho hodnota byla 0,907258529 a jedná se tak o přímou závislost mezi danými ukazateli, jejichž hodnoty jsou rostoucí. Regresní přímky mají tvar Y = 14941,186 + 553,67x a X = -20,516 + 0,0149y. determinační koeficient je roven 82 %."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 11 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.
Část práce je ve formátu MS Excel *.xls.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18088
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse