Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikatelský a finanční plán společnosti POHODA s.r.o.

Podnikatelský a finanční plán společnosti POHODA s.r.o.

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která zcela vyčerpávajícím způsobem představuje podnikatelský plán na vytvoření společnosti POHODA s.r.o., která se zabývá prodejem a distribucí cukrovinek, čajů a kávy. Práce pojednává o plánech na vznik společnosti ve výhledu několika let s přesným rozplánováním strategie výstavby, financování, proniknutí na trh a objemu zaměstnanců. postupně práce přechází do informativní části o průběhu podnikání v této oblasti.

Obsah

I. Podnikatelský plán
1.
Úvod do problematiky
1.1.
Časový plán ( na 4 roky )
1.2.
Cíle a strategie managementu společnosti
2.
Právní forma
3.
Vnější analýza podniku
3.1
Analýza makroprostředí podniku
3.2
Analýza konkurenčního (resp. tzv. průmyslového, obchodního nebo odvětvového) prostředí podniku
3.3
Analýza mikroprostředí podniku
4.
Lokalizační rozhodování
5.
Sortiment a služby
5.1
Plánování sortimentní nabídky
6.
Marketingový mix
6.
1 Produkt
6.2.
Cena
6.3.
Distribuce
6.4.
Komunikace
Použité zdroje
II. Finanční plán
1.
Propočet výdajů spojených se zřízením kapacit
2.
Propočet nákladů na provoz v jednotlivých letech
3.
Celkové náklady
4.
Odpisy ( za 4 roky )
5.
Orientační výpočet cash-flow ( přehled základních výkazů, rozvaha, celkové zhodnocení finančního plánu, přehled o peněžních tocích )
III. MODEL SYSTÉMU ŘÍZENÍ
1.
Podnikové funkce
2.
Charakteristika jednotlivých funkcí
3.
Funkce základní
4.
Funkce pomocné
5.
Procesní struktura
6.
Útvarová struktura
7.
Charakteristika činnosti centrály, velkoskladu a prodejen
Příloha č.1 organizačního řádu - FUNKČNÍ MÍSTA A POPIS ČINNOSTÍ
Příloha č. 2 Organizační řád POHODA s.r.o.
Příloha č.3 Matice odpovědnosti – příklad „Nákup nového druhu kávy od nového producenta“
Literatura

Úryvek

"6. Marketingový mix
Mnohé z informací, které patří do jednotlivých částí marketingového mixu, již byly uvedeny v předchozím textu. V této části tedy budou více rozvedeny ty skutečnosti, které musí spolumajitelé i jednotliví pracovníci v souvislosti s vykonáváním různých činností znát, na kterých existence společnosti stojí a které ji i případně odlišují od konkurence a jsou součástí jejího umísťování.

6. 1 Produkt

Společnost je z hlediska nabídky relativně úzce specializovaná, nicméně konkurenční výhoda má být postavena na poměrně širokém a hlubokém sortimentu základních dvou druhů – čaj a káva včetně doplňkového sortimentu. U doplňkového sortimentu je důležité všímat si (a případně i podporovat ) vkus a potřeby zákazníků. Převážně je tento sortiment kupován jako dárky anebo jako demonstrace odlišení se od masy. Má dvě velké výhody – možnost velmi vysoké marže (někde i cca 300 %) a neomezenou dobu použitelnosti. Ani nároky na ošetřování nejsou nikterak podstatné. U některých položek je potřebné dávat pozor na manipulaci a ložení. Dokonce ani co do objemu nezabírají velký prostor (ve skladu a při dopravě). Společníci předpokládají, že se podíl doplňkového sortimentu bude na celkovém obratu podílet cca 5 – 7%.
Čaj i káva jsou produktem, kde lze velmi obtížně mluvit o sledování životního cyklu a vymezení určité fáze obecně. Provází život lidí staletí a pravděpodobně tomu tak bude i další staletí v budoucnosti. Lze ale samozřejmě zkoumat a ovlivňovat životní cyklus konkrétního druhu od jeho zavádění na ten – který trh a vytvářet strategie v rámci mixu. Podle průběhu křivky. Marketing může podněcovat zvýšení poptávky po těchto produktech jako celku (což se nyní v České republice děje) a samozřejmě po jednotlivých komerčních druzích dle potřeby firemní, čímž se stimuluje potřeba zákazníka. Pro obě sortimentní skupiny lze využít veškeré možnosti, které marketér u produktu má – pracovat s jádrem i jednotlivými vrstvami, mícháním zrn z různých oblastí, délkou pražení, aromatizací u kávy, mícháním odrůd, přidáváním například suchých plodů, taktéž aromatizací, či přidáváním vitamínů lze vytvářet nové vlastnosti, které zákazníky můžou zaujmout. Potenciál inovace nabídky a doplňování (roztahování směrem dolů i nahoru) výrobkových řad (protože v tomto sortimentu již existují samostatné výrobkové řady, tj. například čaje ovocné, čaje bylinkové, čaje černé, kávy zrnkové, kávy instantní, kávoviny apod.) je obrovský.
Spolumajitelé taktéž hodlají pracovat s vlastními značkami – jednak vytvořit rodinu značek „Pohoda“ a v rámci ní jednotlivé značky produktů pro určitý tržní segment anebo výklenek. V polovině druhého roku existence by rádi začali s rozšiřováním počtu značek – začne se s vývojem individuálních značek určených pro odlišné potřeby určitého segmentu.
Pro vlastní směsi jsou určeny také vlastní obaly, jejichž návrhy se již připravují. Obalová politika společnosti Pohoda respektuje zvláštnost českého trhu – ve srovnání s jinými zeměmi má český spotřebitel velkou zálibu v značně rozmanitých baleních co do hmotnosti u kávy a sypaného čaje anebo počtu pytlíků u porcovaného čaje ( i když průzkumy ukazují na pomalu rostoucí preferenci větších balení). Společníci chtějí, aby obaly jejich směsí vyhovovaly požadavkům co největšímu počtu zákazníků, proto budou baleny ve více druzích obalového materiálu - jak v pytlících, tak krabičkách, ve skle apod. Z finančních důvodů se směsi budou balit do různých obalů postupně.
Nedílnou součástí produktu jsou služby – v Pohodě budou nabízeny služby pohostinství v prodejnách – kavárnách včetně dárkového balení produktů zdarma a hlídání dětí zákazníků prodejny. Kromě toho každý prodavač bude vyškolen tak,aby byl schopen kvalifikovaně zodpovědět na dotazy ohledně možných účinků a chutí produktů. Prodavači také budou evidovat zboží objednané prostřednictvím kiosku a starat se o jeho zabalení a inkaso.
Pro své odběratele budou mít prodejci k dispozici dostatek informačního materiálu o vlastnostech výrobků a pro ty větší bude zřízena non-stop služba v případě řešení vzniklých problémů.
Ačkoliv – jak již bylo uvedeno, základní produkty nabídky nemají zvýšené nároky na péči, přesto je potřebné dbát na určitou vlhkost, zabránit pronikání prachu, případně cizích nežádoucích příměsí anebo působení různých škůdců (naprosté většině takových rizik by mělo zabránit plnění požadavků systému HACCP) a kontrolovat stáří surovin. Například u čaje se považuje za nejdelší doporučenou dobu použitelnosti jeden rok od sběru, u kávy – zeleného zrna - až 10 let.
Suroviny jsou baleny v 60 kg pytlích (káva) a 40 kg dřevěných krabicích. Ostatní pomocné suroviny a doplňkový sortiment v různých typech obalů dle obchodních zvyků, nároků daného druhu a požadavků nákupčích společnosti, kteří budou také povinni u nakládky, kterou budou realizovat spediční firmy, být."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse