Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojetí nákladů v českém účetnictví, náklady účetní a daňové

Pojetí nákladů v českém účetnictví, náklady účetní a daňové


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s pojetím nákladů v českém účetnictví. Nejdříve uvádí obecnou charakteristiku nákladů, poté se zabývá jejich členěním. Informuje nejen o časovém rozlišení nákladů a výnosů, ale také o zásadách pro účtování nákladů, včetně jejich časového rozlišení. Závěr se věnuje nákladové analýze.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem náklady
2.1.
Obecná charakteristika
3.
Členění nákladů – klasifikace
3.1.
Finanční účetnictví
3.2.
Nákladové a manažerské účetnictví
4.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
5.
Zásady pro účtování nákladů a pro jejich časové rozlišování
6.
Nákladová analýza – jiné pojetí nákladů
7.
Závěr
8.
Příloha č. 1 – vzorový příklad účtování (časové rozlišení)

Úryvek

"Nákladem sledovaného období se ve finančním účetnictví rozumí spolehlivě ocenitelné snížení aktiv nebo nárůst dluhů účetní jednotky, které byly vynaloženy v souvislosti s výnosy a které vedly ve sledovaném období k poklesu vlastního kapitálu.
Náklad může být spojen s:
a. úbytkem peněz (jde např. o nákup kancelářského materiálu za hotové, který je předán rovnou do spotřeby), je příkladem vztahu peněžní výdaj = současně náklad;
b. úbytkem nepeněžního aktiva (např. odpis dlouhodobého majetku, spotřeba materiálu ze skladu) - zde je peněžní výdaj uskutečněn dříve než náklad;
c. vznikem závazku (např. dodavatelská faktura za spotřebu elektrické energie nebo opravu, která je hrazena až při její splatnosti), náklad je zde závazkem a peněžní výdaj se posouvá až na okamžik úhrady dluhu.
Náklady běžného období jsou dvojího druhu:
a. náklady spojené s výnosy v tomto období dosaženými; některé náklady, jako např. náklady prodaných výrobků či prodaného zboží, jsou spojeny s výnosy svojí podstatou. Nejsou-li tržby za zboží, neexistují ani náklady prodaného zboží. Takové náklady vznikají a jsou zahrnuty do výkazů jen tehdy, jsou-li uznány jim odpovídající výnosy.

Tento koncept se nazývá princip přiřazování nákladů k jim příslušejícím výnosům nebo též princip věcné shody výnosů s náklady.
b. náklady spojené se samotnou časovou periodou; řada jiných nákladů (např. nájemné, úroky z úvěrů atd.) vzniká bez ohledu na to, jaká je v daném období úroveň prodeje. Užitek těchto nákladů nelze bezprostředně odvodit z velikosti tržeb, ale spíše z jejich vztahu k období, k časové periodě.

b) Nákladové a manažerské účetnictví

Účelovost nákladů podle finančního účetnictví však může být chápána jinak podle toho, zda ji rozlišujeme:
a. z hlediska vlastníků
Vlastníci majetkově spjati s účetní jednotkou chápou náklad jako jakékoliv peněžní vyjádření odčerpání vlastního kapitálu."

Poznámka

Práce pro předmět Účetní systémy, první ročník Mgr. studia pro obor Ekonomie.
Některé informace již nemusí být aktuální.
Práce obsahuje tabulky.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.b.cz/ficek/download/naklady2008.doc.; http://www.agrovenkov.cz/attachments/06-02-02_Casove_rozliseni_nakladu_a_vynosu.doc.; http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/9/kap95.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17149
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse