Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojetí výkazu cash flow

Pojetí výkazu cash flow

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje pojmy spojené s jednotlivými činnostmi přehledu o peněžních tocích, aneb, co jsou to peněžní toky, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. Dále se věnuje členění peněžních toků dle činnosti (funkce) na peněžní toky z provozní činnosti, z investiční činnosti a z finanční činnosti. Součástí textu je i zpracování výkazu cash flow, jehož úkolem je vykázat specifické položky v přehledu o peněžních tocích, stejně tak mimořádné příjmy a výdaje, platbu daně z příjmů, úroky a dividendy. Opominuta není ani definice zdroj informací přehledu o peněžních tocích a analytické evidence a popis využití výkazu cash flow.

Obsah

1.
Pojetí výkazu cash flow
1.1
Vymezení pojmů jednotlivých činností přehledu o peněžních tocích
1.1.1
Peněžní tok
1.1.2
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
1.2
Členění peněžních toků na činnosti (funkce)
1.2.1
Peněžní toky z provozní činnosti
1.2.2
Peněžní toky z investiční činnosti
1.2.3
Peněžní toky z finanční činnosti
1.3
Zpracování výkazu cash flow
1.4
Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích
1.4.1
Mimořádné příjmy a výdaje
1.4.2
Platba daně z příjmů
1.4.3
Úroky
1.4.4
Dividendy
1.5
Zdroj informací přehledu o peněžních tocích a analytické evidence
1.6
Využití výkazu cash flow
1.7
Shrnutí

Úryvek

"1.2.1 Peněžní toky z provozní činnosti
Provozní činností se rozumějí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti podniku, které nelze zahrnout mezi investiční a finanční činnosti. Je nutné upozornit, že vymezení provozní činnosti pro účely výkazu cash flow není plně totožné s vymezením provozní činnosti u výkazu zisku a ztráty.
Do peněžních příjmů z provozní činnosti patří zejména:
- příjmy z prodeje vlastních výrobků včetně záloh odběratelů,
- příjmy z prodeje zboží včetně přijatých záloh od odběratelů,
- příjmy z prodeje služeb včetně přijatých záloh od odběratelů,
- příjmy z prodeje či postoupení práv, licencí a know-how a obdobných produktů,
- příjmy ze zprostředkovatelské činnosti,
- výdaje za pořízení materiálu včetně placených záloh,
- výdaje za pořízení zboží včetně placených záloh,
- výdaje vzniklé v souvislosti s výplatami mezd a odměn zaměstnancům,
- výdaje za nákup externích služeb včetně placených záloh.
Součástí provozní činnosti jsou obvykle také:
- příjmy a výdaje z mimořádné činnosti a splatná daň z příjmů včetně záloh na daň z příjmů, pokud je nelze jednoznačně přiřadit k finanční nebo investiční činnosti,
- přijaté a vyplacené úroky, přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, pokud se podnik nerozhodne zahrnout je do finanční činnosti.
-
1.2.2 Peněžní toky z investiční činnosti
Peněžními toky z investiční činnosti se rozumí pořízení a prodej dlouhodobého majetku, eventuálně činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomoci, které není možno považovat za provozní činnost. Peněžní toky z investiční činnosti je možno členit do těchto tří základních skupin příjmů a výdajů:
A, výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku,
B, příjmy z prodeje stálých aktiv,
C, půjčky a úvěry spřízněným osobám.
Do peněžních výdajů z investiční činnosti se zahrnují zejména:
- výdaje spojené s pořízením pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře a dalšího hmotného dlouhodobého majetku nákupem či vlastní činností,
- výdaje spojené s pořízením nehmotného dlouhodobého majetku,
- výdaje spojené s pořízením podílových cenných papírů a vkladů v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, eventuálně výdaje na pořízení ostatních finančních investic,
- výdaje související s platbami za opční smlouvy,
- výdaje související s poskytováním úvěrů, půjček či finančních výpomocí spřízněným osobám,
- příjmy z prodeje pozemků, budov a staveb, zařízení, inventáře a dalšího hmotného investičního majetku,
- příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku,
- příjmy z prodeje podílových cenných papírů a vkladů v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, eventuálně z prodeje ostatních finančních investic,
- příjmy související s opčními smlouvami,
- příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13728
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse