Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Pojistné sociálního pojištění

Pojistné sociálního pojištění


Kategorie: Sociální práce, Pojišťovnictví, Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Daná práce obsahuje pojištění jako je: veřejné zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění, obsahuje vyměřovácí základy pro dané typy pojištění, jako je minimální vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ, jsou zde uvedeny sazby a odvody pojistného, včetně praktických příkladů k lepšímu pochopení. Práce je dobře napsána, tak, že ji pochopí i laijk v daném oboru.

Obsah

4.
Pojistné sociálního pojištění
4.1.
Veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců
4.2.
Důchodové a nemocenské pojištění zaměstnanců
4.3.
Zdravotní pojištění OSVČ
4.4.
Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ

Úryvek

"4. Pojistné sociálního pojištění
Pojistné sociálního pojištění představuje velmi významnou položku příjmů, ale i
výdajů veřejného rozpočtu. Pojistné, stejně jako daně z příjmů, snižují disponibilní
důchod občanů. Stát se prostřednictvím sociálního pojištění snaží realizovat svou
politiku v oblasti zdravotnictví (financuje zdravotní péči) a sociální pomoci
v určitých životních situacích, jako je např. zabezpečení občanů ve stáří a nemoci.
Následující schéma zobrazuje základní subsystémy sociálního pojištění v ČR."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 5 sttránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56bb179f2da10.zip (177 kB)
Nezabalený formát:
pojistne_socialniho_pojisteni.pdf (185 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse