Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický systém Skandinávských zemí, korporativismus

Politický systém Skandinávských zemí, korporativismus


Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: V práci je stručné shrnutí politické situace Skandinávie a podrobné popsání korporativismu a těchto zemích.

Obsah

1.
Shrnutí
2.
Vlastní názor
3.
Otázky k diskuzi

Úryvek

"Shrnutí:
Co mají skandinávské země společné? Kromě Finska a Islandu jsou všechny dnešní skandinávské země konstitučními monarchiemi a parlamentní formou vlády. Další společná vlastnost je členství v Severské radě. Skandinávské země nemají silný zájem se zapojovat do věcí týkajících se evropské integrace.
V průběhu moderních politických dějin se vyvinulo zvláštní a od jiných částí Evropy značně odlišné sociálně-politické uskupení. Někdy zde mluvíme přímo o severském politickém modelu, který spojuje Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Hlavním prvkem tohoto systému je rozsáhlý sociální systém, který se vyznačuje například zaměstnáním velkého počtu osob ve státním sektoru, s čímž se také pojí silný korporativismus.
Od 70. let 20. století však začalo sociálně-politické uspořádání procházet rozsáhlou proměnou, jejíž výsledkem byla pozvolná transformace trvající dodnes. Mezi skandinávskými státy nalezneme odlišnosti i v politických systémech. Zatímco Švédsko, Dánsko, Norsko a Island fungovaly v průběhu 20. století jako parlamentní demokracie, Finsko bylo semiprezidentské. Ke změně došlo až na přelomu 20. a 21. století, kdy se Finsko politicky přiblížilo k ostatním zemím. Dnes všech 5 států používá využívá poměrného volebního systému.
Podoba stranických systémů se vyvíjela ve třech fázích. V první fázi (19. století) byl typický bipartismus a to mezi stranami konzervativců a liberálů. Druhá fáze byla typická multipartismem. V této fázi hovoříme o pětistranickém systému (sociální demokracie, komunistická strana, agrárníci, konzervativci, liberálové). Třetí fázi ve vývoji skandinávských stranických systémů odstartovala od 70. let 20. století vyšší voličská volatilita a vstup nových aktér na politickou scénu. K tomuto "rozmrznutí" systému došlo kvůli uvolnění vazeb mezi tradičními stranami a jejich voliči."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x547eca8e57281.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Medialni_studia_a_zurnalistika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse