Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Politický systém Slovenské republiky - bakalářská práce slovensky

Politický systém Slovenské republiky - bakalářská práce slovensky

Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je na základě všeobecně platných teoreticko-metodologických východisek analyzovat politický systém Slovenské republiky. Text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. První pojednává o teoreticko-metodologických východiscích, věnuje se tedy různým přístupům k definování pojmu politický systém. Druhá část se zaobírá dělbou státní moci a blíže charakterizuje složky výkonné, zákonodárné a soudní moci. Následující kapitola se pak zabývá stranicko-politických systémem a poslední pojednává o třetím sektoru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoreticko–metodologická východiska
3.
Stát a dělba státní moci ve Slovenské republice
3.1.
Zákonodárná moc
3.2.
Výkonná moc
3.3.
Soudní moc
4.
Stranicko–politický systém Slovenské republiky
5.
Třetí sektor
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

"2. ŠTÁT A DEĽBA ŠTÁTNEJ MOCI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Podľa Ústavy Slovenskej republiky z hľadiska štátneho zriadenia je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát s parlamentnou formou vlády. Je jednotným, unitárnym štátom, ktorého územie je nedeliteľné a môže sa členiť len na administratívno-teritoriálne časti. Slovenská republika má vlastné štátne občianstvo, ktorého nadobúdanie a stratu upravuje zákon Národnej rady. Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna.
Štátna moc Slovenskej republiky pochádza priamo od jej občanov.
„ Štátna moc je takou politickou mocou, ktorej sa všetky ostatné autority ( občania a iní nositelia moci) zodpovedajú a podriaďujú. V procese jej uplatnenia štát využíva osobitných donucovacích prostriedkov, ktorými disponuje iba toto politikum“.
Idea deľby štátnej moci bola známa v 17. storočí. Jej základy položili J. Locke a Ch. L. Montesquieu. Myšlienka deľby moci vychádzala z presvedčenia, že koncentrácia moci je škodlivá a práve preto by sa mala rozdeliť do viacerých zložiek, ktoré sú od seba nezávislé a mali by sa vyvažovať. K priamemu vzniku troch komponentov moci došlo v americkej revolúcii, počas ktorej štátne moc bola rozdelená do troch zložiek – zákonodarnej, výkonnej a súdnej.
Štátna moc Slovenskej republiky vychádza z Montesquieuovskej teórie trojdelenia moci. Podľa čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je štátne moc v Slovenskej republike odvodená od občanov, ktorý ju vykonávajú prostredníctvom troch typov štátnych orgánov. Pôvodná teória deľby moci sledovala základný cieľ, ktorým bolo znemožnenie koncentrácie moci a jej zneužitie. Po vytvorení samostatnej Slovenskej republiky bolo na dosiahnutie spomínaného cieľa vytvorených viacero inštitúcií, ako sú napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad a správne súdnictvo. V Ústave Slovenskej republiky je v záujme uplatnenia myšlienky rovnováhy mocí zakotvené suspenzívne právo veta výkonnej moci voči zákonodarnej, právo prezidenta rozpustiť parlament ako i preskúmavanie ústavnosti zákonov súdnou mocou.
Štátna moc v Slovenskej republike je zvrchovaná, výlučná, nezávislá ako vo vnútri, tak aj navonok.

2.1. ZÁKONODARNÁ MOC
„Cieľom zákonodarnej moci je určiť normy správania všetkého, čo sa nachádza na území štátu – obyvateľov, inštitúcií, organizácií, skupín, aj samotného štátu.“
Zákonodarná moc je vo všetkých demokratických štátoch predstavovaná parlamentom, ktorý môže mať viacero podôb a ktorý plní viaceré úlohy. V prvom rade je však reprezentantom občanov štátu. V Slovenskej republike je zákonodarným orgánom jednokomorový parlament, ktorý sa taktiež nazýva Národná rada Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky je orgánom s prioritným postavením, ktoré je zakotvené v piatej hlave ústavy Slovenskej republiky pod pojmom zákonodarná moc."

Poznámka

Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21533
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse