Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je členěna do čtyř částí. V první části je proveden exkurz do politiky zaměstnanosti jejím rozčleněním na vývoj politiky pracovního trhu, na obecné vymezení politiky zaměstnanosti, na specifika trhu práce a na charakteristiku nezaměstnanosti. Ve druhé části je popsána aktuální situace v oblasti státní politiky zaměstnanosti, sladění norem s Evropskou unií a financování. Třetí část se věnuje způsobům řešení politiky zaměstnanosti pomocí aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a nástrojů z těchto titulů vyplývajících. Ve čtvrté části je nastíněn způsob řešení problémů v politice zaměstnanosti a návrhy.

Obsah

0.
Úvod
1.
Politika zaměstnanosti
1.1.
Vývoj a cíle politiky pracovního trhu
1.2.
Obecné vymezení politiky zaměstnanosti
1.3.
Specifika trhu práce
1.4.
Charakteristika nezaměstnanosti
1.4.1.
Typy nezaměstnanosti
1.4.2.
Důsledky nezaměstnanosti
1.4.3.
Ekonomické důsledky nezaměstnanosti
1.4.4.
Sociální důsledky nezaměstnanosti
2.
Aktuální situace
2.1.
Financování státní politiky zaměstnanosti
3.
Způsoby řešení politiky zaměstnanosti
3.1.
Pasivní politika zaměstnanosti
3.2.
Aktivní politika zaměstnanosti
3.2.1.
Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti
4.
Návrhy na zlepšení řešených problémů
5.
Závěr

Úryvek

"1.3 Specifika trhu práce
Trh práce se vyznačuje svými specifiky. Na rozdíl od ostatních trhů v tržních ekonomikách se trh práce chová odlišně. Hlavním důvodem je odlišnost působení mechanismů, které zde probíhají. Na běžném trhu zboží a služeb, se probíhající mechanismy podílejí na celkové vyváženosti takových trhů a vnější zásahy (regulace) jsou doporučovány jen výjimečně. Na trhu práce se stejné mechanismy podílejí na diferenciálnosti mezi nabídkou a poptávkou. Pro dosažení vyváženosti na trhu práce je prostřednictvím nástrojů sociální politiky státu, jako hlavního subjektu politiky zaměstnanosti, a dalších subjektů prováděna značná regulace.
Podle Krebse (2007, s. 288) je pro tržní ekonomiku typické, že souběžně fungují nejen trhy zboží a služeb, ale i trhy výrobních faktorů, tedy i trh práce. Na něm se de facto kupuje a prodává práce, jejíž cenou je mzda. Trh práce je však trhem specifickým. Jeho specifika v podstatě plynou z toho, že práce je funkcí pracovní síly, a je tudíž úzce svázána s osobností člověka. Trh práce je v tržní ekonomice rozhodující v tom smyslu, že se od něj očekává, že:
− zabezpečí ekonomiku potřebnými pracovními silami v požadované struktuře (oborové, profesní, věkové, vzdělanostní apod.) tzn., že umožní produkci statků a služeb,
− zabezpečí zajištění pracovních sil odpovídajícími prostředky, především pracovními příjmy (význam má ale např. i zajištění určité sociální pozice, prestiže, seberealizace apod.), a to v míře, která odpovídá jejich podílu na produkci.
Tyto úkoly řeší trh práce současně. Stejně jako na jiných trzích stojí i zde nabídka práce a poptávka po ní ve vzájemné soutěži. Na trhu práce však zcela nefungují standardní tržní mechanizmy vyrovnávající nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce, tj. mzdy. Odpověď na tuto otázku lze nalézt v obecné ekonomické teorii. My zde stručně zmíníme pouze některé hlavní příčiny, proč standardní přizpůsobovací tržní mechanizmus (tj. převis poptávky vyvolává růst ceny a naopak převis nabídky pokles ceny) je v případě trhu práce zeslaben.
Rozhodování subjektů na straně nabídky pracovní síly, tedy prodeje práce, podléhá osobnostním vlastnostem těchto subjektů. Usměrňování mechanismů probíhajících na trhu práce je prováděno k zajištění vyváženosti a tím správné funkce.
Krebs (2007, s. 289) uvádí, že rozhodování probíhá podle řady dalších skutečností (rizikovost práce, prestiž povolání, předpoklady k invenční práci, organizační dispozice atd.). Ve hře není tedy jen cena sama práce, ale i jiné preference. Přizpůsobování nabídky a poptávky podle ceny práce (mzdy) je do určité míry deformováno i tím, že firmy se snaží udržet si určitý kmenový počet kvalitních pracovníků, do jejichž kvalifikace zpravidla také investují. Stejně i zaměstnanci mají často zájem setrvat u firmy (atraktivnost profese, obavy z nezaměstnanosti apod.). V důsledku obou těchto skutečností je citlivost mezd na změny v nabídce práce a poptávce nižší.
Trh práce je ve značné míře segmentován. De facto existuje značné množství trhů práce. Segmentace vyplývá v podstatě jednak z enormní rozdílnosti mezi lidmi (jejich dispozic, předpokladů) a pracovními místy (rozdílnost v jejich kvalifikační náročnosti) a jednak z územní alokace trhů práce. Segmentace trhu práce má za následek snížení vlivu konkurence na trhu práce a rozdíly ve mzdách různých profesních skupin pracovníků v různých územích.
Na trhu práce se projevuje vliv kolektivního vyjednávání na mzdy. Odbory vystupují na trhu práce v roli „monopolisty“, usilují o vyšší mzdy, o zvýšení ceny práce. V procesu kolektivního vyjednávání (buď s účastí státu, či bez ní) jsou dohodnuty určité parametry mzdového vývoje v závislosti na ekonomickém vývoji. Administrativním zásahem je tedy mzda posunuta na vyšší úroveň a vyvolává pokles efektivnosti.
Ovlivňování trhu práce provádí stát prostřednictvím svých nástrojů. Krebs (2007, s. 289) uvádí, že jde zejména o pracovní zákonodárství, jako je např. úprava pracovní doby, stanovování minimální mzdy, dále podmínky penzionování, délka školní docházky aj., což významně ovlivňuje stranu nabídky práce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18752
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse