Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Popis, jeho druhy a zásady - maturitní otázka 41/43

Popis, jeho druhy a zásady - maturitní otázka 41/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení slohového útvaru - popisu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka 40/43, následující Úvaha - maturitní otázka 42/43.

Obsah

1.
Druhy popisu
2.
Cíl
3.
Kompozice
4.
Význam má osnova
5.
Postup
6.
Jazyk popisu

Úryvek

"CÍL
 Přiblížit, informovat jak, co vypadá
 Učinit si představu o popisovaném předmětu (přednosti, nevýhody, účet, použití)
KOMPOZICE
 vhodný postup z hlediska cíle (podat ucelený obraz částí a vlastností nebo popis jednotlivých fází a děje
 přehlednost, uspořádanost (od celku k částem, od důležitých k méně důležitým, od nejzajímavějších k méně zajímavým částem); mechanicky - od blízkého k vzdálenému, zleva doprava (a opačně), shora dolů ap.

VÝZNAM MÁ OSNOVA
- Úvod seznámení s předmětem, dějem, osobou
- Vlastní popis statický (části, vlastnosti, vztahy)
dynamický (jednotlivé činnosti, děje, vztahy mezi nimi,
příčiny, důsledky, chronologicky
- Závěr souhrnný výčet předností, nedostatků, významných rysů,
význam, využití, funkce, doporučení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475c3da5a3285.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Popis_jeho_druhy_a_zasady.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse