Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Poradenství pro zdravotně postižené

Poradenství pro zdravotně postižené


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně zabývá poradenstvím pro zdravotně postižené. Rozebírá jednotlivé druhy rehabilitací. Věnuje se sociálním službám poskytovaným zdravotně postiženým osobám. V závěru pak uvádí pojmy integrace a inkluze.

Obsah

1.
Poradenství pro zdravotně postižené
2.
Druhy rehabilitací
3.
Sociální služby poskytované zdravotně postiženým osobám
4.
Integrace a inkluze

Úryvek

"Sociální služby poskytované zdravotně postižených osobám:
• poskytování technických pomůcek
• služby osobní asistence
• doprava do škol a zařízení
• doprava pro jiné účely
• pečovatelská služba
• chráněné bydlení – pro osoby se sníženou schopností v oblasti osobní péče
• realitní (odlehčovací) péče – rodinám pečujícím celoročně o dítě s postižením
• ústavy a domovy sociální péče pro postižené – pro osoby, kterým nelze jinak zajistit dlouhodobou péči a pomoc
• penziony a domovy pro seniory a občany se zdravotním postižením – osobám se sníženou osobní péči a péči o domácnost
• poradenství je realizováno prostřednictví rad, informací o právech, povinnostech, odkazování k aktivní pomoci
• raná péče je orientována na celou rodinu s dítětem raného věku, jehož vývoj je ohrožen vlivem zdravotního postižení či biologickými faktory
• centra denních služeb – osobám se sníženou schopností v oblasti osobní péče

V zařízeních poskytujících sociální služby vystupuje sociální pracovní jako:
- diagnostik a poradce
- mediátor zvoleného nástroje intervence
- spoluhodnotitel efektivnosti použitého nástroje intervence
- stratég změny

Integrace a inkluze:
Inkluze = náležení k celku, zahrnutí
- integrace a inkluze jsou procesy, které usilují o plnohodnotný společenský život hendikepovaných i zdravých jedinců s respektováním jejich individuálních schopností a možností rozvoje. Hlavním kritériem k určení stupně integrace člověka je kvalita společenských vztahů"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a82e1052785.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Poradenstvi_pro_postizene.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse