Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poradenství pro zdravotně postižené - soupis vybraných pojmů

Poradenství pro zdravotně postižené - soupis vybraných pojmů


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Charakteristika: Tato práce uvádí soupis vybraných pojmů, které se dotýkají oblasti zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve seznamuje s pojmy, které přijala Světová zdravotnická organizace, poté definuje další významné termíny. Uvádí členění rehabilitací, a vypisuje sociální služby pro zdravotně postižené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V závěru vymezuje pojmy integrace a inkluze.

Obsah

1.
Úvod
2.
Terminologie
2.1.
Postižení
2.2.
Omezení v činnostech
2.3.
Omezení ve společenských aktivitách
3.
Další významné termíny
3.1.
Integrace
3.2.
Segregace
3.3.
Prevence
3.4.
Rehabilitace
3.5.
Vyrovnávání příležitostí
3.6.
Princip rovných práv
4.
Členění rehabilitací
4.1.
Zdravotní
4.2.
Psychologická
4.3.
Pedagogická
4.4.
Pracovní
4.5.
Volnočasová
4.6.
Sociální
5.
Sociální služby pro zdravotně postižené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
6.
Integrace a inkluze

"PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
V současné době neexistují spolehlivé údaje o počtu osob, které mají zdravotní znevýhodnění. K dispozici je pouze evidence u některých druhů onemocnění např., která jsou epidemiologické povahy. Proto je možno využít pouze podkladů institucí, které poskytují sociální péči a pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním. Sami zdravotně znevýhodnění chtějí žít v okruhu svých nejbližších, chtějí vést normální život, bydlet ve vlastním bytě, mít zaměstnání a možnost rozhodovat sami o tom, co budou dělat, a proto nestojí o péči v různých zařízeních. Chtějí mít stejná práva jako lidé bez postižení, což znamená také přiznání jejich práva na odlišnost.

Jelikož byla kritizovaná terminologie, která se používala v souvislosti s osobami zdravotně znevýhodněnými, byla přijata Světovou zdravotnickou organizací tato terminologie:
- postižení (problémy tělesných funkcí a tělesných struktur),
- omezení v činnostech (v důsledku problémů s postižením z hlediska jednotlivce),
- omezení ve společenských aktivitách (v důsledku problémů s postižením z hlediska sociálních).

Další významné termíny:
- integrace – účast v sociálních vztazích,
- segregace – vyčlenění ze společenských vztahů, izolace,
- prevence – zamezení vzniku fyzické, intelektové, psychické nebo smyslové vady a zamezení trvalého funkčního omezení a postižení v důsledku vady,
- rehabilitace – soubor postupů, které osobám se zdravotním postižením umožní dosáhnout a zachovat optimální fyzickou, psychickou a sociální úroveň funkcí a jejich nezávislost,
- vyrovnávání příležitostí – proces, kterým jsou různé systémy společnosti dostupné všem lidem, především zdravotně znevýhodněným,
- princip rovných práv – potřeby všech musí být základem pro plánování ve společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49afed67adefc.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Poradenstvi_zdravotne_postizenym.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse