Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie

Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve seznamuje s obecnou charakteristikou poruch příjmu potravy. Poté se velmi podrobně věnuje průběhu, projevům, příčinám a léčbě akutní a chronické mentální anorexie a bulimii. V závěru je uveden skutečný příběh anorektické dívky.

Obsah

1.
Poruchy příjmy potravy (PPP) – definice
2.
Vývoj a úvod k mentální anorexii a mentální bulimii
2.1
Charakteristika PPP
2.1.1
Mentální anorexie
2.1.2
Mentální bulimie
2.2
Predispozice ke vzniku PPP
2.3
Rizikové faktory vzniku PPP
2.3.1
Individuální příčiny
2.3.1.1
Porucha vnímání těla
2.3.1.2
Odpor k dospívání
2.3.2
Sociokulturní podmínky
2.3.2.1
Přehnaný ideál štíhlosti
2.3.2.2
Změna v pojetí úlohy ženy
2.3.2.3
Usilování o výjimečnost
2.3.3
Rodinné okolnosti
3.
Formy, průběh a následky mentální anorexie
3.1
Akutní pubertální mentální anorexie
3.1.1
Symptomy pubertální anorexie
3.1.1.1
Odmítání stravy
3.1.1.2
Rapidní snižování hmotnosti
3.1.1.3
Přehnaná činorodost
3.1.1.4
Přehnaná starostlivost o druhé
3.1.1.5
Popírání tělesných signálů
3.1.2
Tělesné následky pubertální mentální anorexie
3.1.2.1
Úpadek sil
3.1.2.2
Poruchy látkové přeměny a zažívání
3.1.2.3
Srdečně-oběhové potíže
3.1.2.4
Vynechání menstruace
3.1.2.5
Jiné následky
3.1.3
Život ohrožující stádium
3.1.4
Psychické následky pubertální mentální anorexie
3.1.4.1
Sociální izolace
3.1.4.2
Pocity nadřazenosti, viny a hanby
3.1.4.3
Euforie a deprese
3.1.4.4
Sebevražedné ohrožení
3.2
Chronická mentální anorexie
3.2.1
Akceptování minimální hmotnosti
3.2.2
Kontrola chování u jídla
3.2.3
Úmyslně navozené zvracení
3.2.4
Zneužívání léků
3.2.5
Tělesné a psychické následky
3.2.6
Úspěšná léčba mentální anorexie
3.2.6.1
Léčba tělesných následků
3.2.6.2
Okamžitá pomoc při ohrožení života
3.2.6.3
Odstraňování následků podvýživy
3.2.6.4
Poruchy zažívání a látkové výměny
3.2.6.5
Srdečně oběhová poškození
3.2.6.6
Detoxikace při zneužívání léků
3.2.6.7
Správná regenerační výživa
3.2.6.8
Psychoterapie
3.2.6.9
Psychoanalýza
3.2.6.10
Behaviorální terapie
3.2.6.11
Léčení nemocné rodiny - rodinná terapie
4.
Příběh vyléčené anorektičky

Úryvek

“Formy, průběh a následky mentální anorexie
Akutní forma mentální anorexie se nejvíce projevuje v souvislosti s pubertou. Její následky jsou závažné.
Chronická forma mentální anorexie je forma, kdy nemocný není vyléčený, ale kompromis příjmu potravy jako alespoň malý přísun potravy nutný k životu. tento kompromis se kdykoli může zvrtnout v akutní formu mentální anorexie.

Akutní pubertální mentální anorexie
Jejími hlavními symptomy jsou hlavně rychlý váhový úbytek a závažné tělesné poruchy.
Nemocní pociťují chutě k jídlu, ale této chuti odolávají (i přes často hrozivý hlad) a tuto potřebu potravy potlačují. Hrozivé signály hladu od svého těla ignorují.

Symptomy pubertální anorexie
Odmítání stravy
Tento symptom může být právě prvním viditelným symptomem (na začátku může jít jen o zmenšení příjmu potravy). Tomuto symptomu se však někdy nedodává velký význam z důvodu, že každý má občas menší chuť k jídlu. Po určité delší době ovšem rodiče či příbuzní nemocného začnou uvažovat nad nezvyklým chováním jedince. Rodiče nemocného mohou začít apelovat na něj, aby více jedl a kontrolovat jeho příjem potravy, tím však ještě situaci zhorší. Pod vlivem této kontroly se mnozí anorektici uchylují k řešení, že budou jíst sami, ale nemalé porce však často skončí v záchodě nebo ji zničí jiným způsobem.
Příbuzní postiženého však při nezadržitelném rozvoji nemoci již nedokáží nečinně přihlížet ale vyhledávají pomoc a apelují na nemocného. Nemocný v této fázi na dobu přechodnou někdy obnoví příjem potravy alespoň na zachovávající minimum, nebo odmítá léčbu a příjem potravy a končí smrtí.
Mentální anorektici netrpí nedostatečnou chutí k jídlu, spíše naopak, oni seovšem svým touhám po jídle nepoddávají a (odmítají) pohrdají potřebami svého těla. Jejich „umění“ odmítání stravy v nich probouzí vědomí, že činí něco neobvyklého, proto často bojují s velkou energií a silou vůle až do konce.

Rapidní snižování hmotnosti
Důsledkem omezování či odmítání potravy je samozřejmě snížení hmotnosti. Rychlost snížení hmotnosti je individuální (záleží na metabolismu, stupni omezování potravy aj.)
Jakmile dojde k překročení hranice pod podváhu je nutno zavést odborné léčení. Nemusí jít vždy nutně o mentální anorexii. Pacient s mentální anorexií se však této terapii bude vzpírat.

Přehnaná činorodost
K nejnápadnějším příznakům mentální anorexie patří nezlomná, dlouhodobá činorodost nemocných, ke které se svou silnou vůlí nutí. Tento příznak je právě utvrzuje v domnění, že jsou něčím zvláštním a daří se jim klamat ostatní o svém tělesném stavu. Nemocní projeví po delší dobu tolik energie, které by nevydal ani dobře živený člověk. Jejich veliká výkonnost je hnána silou vůle, která překonává i signály vyčerpaného těla. Pokud takovéto napětí mezi vůlí a tělem po nějaké době není přerušeno, musí nutně skončit katastrofou. Těžké vyčerpání těla může skončit smrtelně nebo má trvalé následky.

Přehnaná starostlivost o druhé
Nadměrná starostlivost o druhé jako symptom mentální anorexie má různé motivy. Jedním z vysvětlení může být následování „ideálu matky“, která mívá také sklon k přehnané starostlivosti. Tato starostlivost je však u pacientů s mentální anorexií vystupňována. Starostlivost odvádí také anorektiky od jejich chorobné závislosti a pomáhá jim zapomenout na sebe, což je pro ně vrchol ideálu – snaží se potlačit své potřeby a odvést pozornost na druhé.

Popírání tělesných signálů
Anorektici ignorují signály svého těla a potlačují své potřeby. Berou sice hlad na vědomí a trpí jím, ale nepodléhají mu."

Poznámka

Text příběhu anorektické dívky je převzat z http://www.stripky.cz/nemoci/vyziva/anorexie_pribeh.html.
Práce je velmi rozsáhlá a přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse