Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Poruchy vědomí - maturitní otázka

Poruchy vědomí - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá problematikou poruch vědomí. Nejprve uvádí základní rozdělení, včetně klasifikace, poté jmenuje nejčastější nitrolební poranění. Charakterizuje průběh ošetřovatelského procesu. Uvádí postupy prevence imobilizačního syndromu.

Obsah

1.
Rozdělení poruch vědomí
2.
Nitrolební poranění – otřes mozku (komoce) zhmoždění mozku (kontuze) stlačení mozku (komprese)
3.
Ošetřovatelský proces
4.
Prevence imobilizačního syndromu

Úryvek

"Oš. nem. s poruchou vědomí
Rozdělení poruch vědomí: KVALITATIVNÍ
• Obnubilace- mrákotný stav
• Delirium- porucha vědomí, pozornosti, dezorientace
• Amence- zmatenost
• Agonie- selhání životních funkcí (umírání)
KVANTITATIVNÍ
• Mndloba- krátkodobá ztráta vědomí
• Synkopa- náhlá zrtáta vědomí způsobená poruchou krevního oběhu
• Somnolence-lehčí porucha vědomí, reaguje na podněty
• Sopor- těžší porucha, reaguje jen na silná podnět
• Koma- Stav hlubokého bezvědomí, nereaguje
Nitrolební poranění – otřes mozku (komoce) zhmoždění mozku (kontuze) stlačení mozku (komprese)
Oš.p.
• Polohování
• Trvalé monitorování- TK, P, D, EKG, saturace kyslíku, stav vědomí, TT
• Předcházení infekce u žilních vstupů
• Sledování účinku léků
• Zvlhčování vdechované směsi u pac. s zajištěnými dých. Cestami
• Veškerou hygienickou péči přebírá sestra- péče o kůži, toaleta očí, péče o dutinu úst, péče o čistotu a úpravu lůžka.
• Pasivní cvičení, spolupráce s fyzioterapeutem
• Poklepová masáž hrudníku k lepšímu odstranění sekretu z dých. Cest
• Verbální kontakt
• Dodržení barierového ošetřování u pac. na umělé plicní ventilaci
• Parenterální výživa- infuzní roztoky dle ordinace lékaře, využití all in one, dodržení sterility, vedení záznamu
• Enterální výživa- sterilita, vhodná teplota, daný časová interval, dávka, krmení nejlépe v polosedu, péče o okolí sondy, průchodnost, fixaci (pozor na riziko dekubitů nosní sliznice)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aa826d748e2.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
MO_Poruchy_vedomi.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse