Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Poskytování úvěrových produktů - ČSOB, a.s.

Poskytování úvěrových produktů - ČSOB, a.s.

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z předmětu bankovnictví a pojišťovnictví vedeného na International Business School v Brně, která se zaměřuje na poskytování úvěrových produktů se zaměřením na úvěr od ČSOB, a.s. Popsán je postup při žádosti o úvěr a jeho podmínky, dále je charakterizován konkrétní produkt ČSOB, a.s. a v závěru je zhodnocena celková bonita.

Obsah

Seznam tabulek
1.
Úvod
2.
Postup při získávání a průběhu úvěru
2.1
Žádost o poskytnutí úvěru
2.2
Prověrka bonity klienta
2.2.1
Rozvaha
2.2.2
Výkaz zisků a ztrát
2.2.3
Výkaz peněžních toků – Cash Flow
2.3
Smlouva o úvěru
2.4
Úročení úvěrů
2.5
Splácení úvěrů
2.6
Úvěrové riziko
2.7
Zajištění úvěrů
3.
Úvěrové podmínky ČSOB, a.s.
3.1
Historie ČSOB
3.2
Podmínky získání úvěru
3.3
Postup při stanovení bonity podniku
3.3.1
Podklady pro provedení úvěrové analýzy
3.3.2
Nefinanční aspekty
3.3.3
Konzistence finančních dat
3.3.4
Finanční aspekty
4.
Vyhodnocení bonity
4.1
Hodnocení nefinančního aspektů
4.2
Hodnocení finančních aspektů
4.3
Kategorie a třídy finanční bonity
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. POSTUP PŘI ZÍSKÁNÍ A PRŮBĚHU ÚVĚRU
2.1 Žádost o poskytnutí úvěru
Výchozím bodem úvěrového vztahu mezi bankou a klientem, který předchází uzavřením úvěrové smlouvy, je žádost o poskytnutí úvěru. K tomuto účelu mají banky obvykle vypracovány speciální formuláře umožňující klientovi sestavit žádost tak, aby obsahovala veškeré podstatné údaje požadované bankou.
K základním náležitostem žádosti o úvěr patří zejména:
 osobní údaje o žadateli,
 předmět podnikatelské činnosti, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti,
 údaje o dosavadní podnikatelské činnosti ( rozvaha, výkaz zisků a ztrát ) a aktuální majetkové situaci,
 účel, na jaký je úvěr požadován,
 výše a měna požadovaného úvěru,
 návrh předpokládaného režimu čerpání a splácení úvěru,
 podrobná prognóza vývoje finanční a důchodové situace klienta na celé období trvání úvěrového vztahu,
 údaje o možných zajišťovacích instrumentech, které mohou být využity k zjištění poskytnutého úvěru.

2.2 Prověrka bonity klienta
Bonita klienta je souhrnné označení pro kvalitu právních předpokladů, osobních vlastností a ekonomické situace klienta, které jsou důležité z hlediska jeho schopnosti a ochoty splatit poskytnutý úvěr.
Právní způsobilost si ověřuje banka zejména z výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, zakladatelské smlouvy atd.
Banka shromažduje o klientovi řadu informací jak z vlastních , tak z externích zdrojů. K těmto informacím patří zejména to, jak klient plní uzavřené hospodářské smlouvy, jaká je jeho platební a daňová morálka, zda má již banka nějaké zkušenosti, image firmy apod.
Rozhodující část při zjišťování bonity klienta je prověrka jeho ekonomické způsobilosti. Jejím úkolem je odpovědět ne otázku, zda-li ekonomická situace klienta a jeho předpokládaný budoucí vývoj, dává předpoklady pro splácení úvěru, včetně úroků.
Analýza ekonomické způsobilosti klienta vychází z finančních analýzy podniku."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13855
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse