Potvrzenka


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje tři potvrzenky podle obchodní korespondence.

Obsah

1.Potvrzenka, která potvrzuje přijetí peněz od jiné osoby
2.
Potvrzenka potvrzuje přijetí peněz od jiné osoby na konkrétní věc(=na materiál)
3.
Potvrzenka potvrzuje propůjčení lyžařského vybavení. Dále se také zavazuje o náhradu případné škody. napsaná podle normy obchodní korespondence

Úryvek

"Já, Petra Nováková, nar. 6. května 1995, bytem Husova 133, 758 20 Praha, potvrzuji, že jsem přijala častku 78 000 Kč, slovy sedmdesátosumtisíc korun českých při prodeji starožitné jídelny. Částku jsem přijala od paní MUDr. Ludmily Dolejské, nar. 15. ledna 1955, bytem Rožnov pod Radhoštěm, 759 65 Rožnov p. R.

V Praze 31. května 2013

Petra Nováková
Potvrzenka

Já, Václav Koula, r. č. 551126/1741, bytem Truxová 106, 570 01 Litomyšl, potvrzuji, že jsem přijal částku 30 000 Kč, slovy třicettisíc korun českých od pana Michala Malece , r. č. 610715/1261, bytem Masarykova 11, 570 01 Litomyšl, na nákup materiálu.


Litomyšl 13. února 2013

Václav KoulaPotvrzenka
Já, Dominika Brodská potvrzuji, že jsem si zapůjčila lyže sjezdařské a lyže běžecké včetně hůlek a boty pro sjezd značky Blizard v celkové hodnotě 5 500 Kč, slovy pettisícpětset korun českých. Potvrzuji také, že zapůjčené věci vrátím do 20. prosince 2013. Pokud by vznikla škoda na majetku, uhradila bych ji do 20. prosince 2013.

V Praze 31. května 2013


Dominika Brodská"


Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530ba73855776.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Potvrzenka_1.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2973x
2. Vypravování 2170x
3. Reportáž 1698x
4. Lakomec-Moliere 815x
5. Slohové práce 558x
6. Bylo nás pět 446x
7. Stížnost 369x
8. Odpověď na poptávku 345x
9. Odpověď na objednávku 302x
10. Pythagoras 301x