Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Povinné ručení v České republice - bakalářská práce

Povinné ručení v České republice - bakalářská práce

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povinného ručení v České republice. Teoretická část poskytuje přehled o poznatcích a souvislostech z oblasti pojištění vozidel pro potřeby současných řidičů. Zpřehledňuje nabídky jednotlivých pojišťoven a srovnává je. Empirická část se dále snaží poukázat na důležitost povinného ručení na základě dostupných statistik.

Obsah

Úvod
1.
Vymezení pojmů
2.
Druhy pojištění
2.1
Havarijní pojištění
2.2
Pojištění právní ochrany
3
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla
3.1.
Smlouva a pojistné plnění
3.2
Rozsah pojištění
3.3
Evidence pojištění odpovědnosti
3.4
Přestupky, správní delikty a sankce
3.5
Kontrola pojištění odpovědnosti
4.
Česká kancelář pojistitelů
4.1
Úloha a činnost ČKP
4.2
Orgány ČKP
4.3
Garanční fond
5.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
5.1
Magistrát města Olomouce
6.
Smluvní pojišťovny
7.
Srovnání pojišťoven
8.
Statistika nepojištěných vozidel a přestupků
8.1
Počet přestupků proti pojištění v působnosti Magistrátu města Olomouc
9.
Závěr

Úryvek

"1. Vymezení pojmů

V následujících podkapitolách si budeme podrobněji definovat jednotlivé pojmy související s tématem této práce na základě zákona č. 168/1999 Sb., oddíl první, §2 – Vymezení pojmů.

Vozidlo, tuzemské vozidlo, cizozemské vozidlo

Vozidlem se podle zákona č. 168/1999 Sb. rozumí vozidlo silniční, zvláštní vozidlo a trolejbus. Z toho tedy jasně vyplývá, že za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, jízdní kolo ani koloběžka a potahové či nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou. Silniční vozidlo může být moped, motocykl, tří- a čtyřkolka, osobní či speciální automobil, autobus, nákladní automobil, tahač a přípojné vozidlo. Pojem zvláštní vozidlo označuje traktor i s přípojnými vozidly, veškeré pracovní stroje samojízdné a přípojné. Spadá pod něj také tzv. kategorie R, což jsou do výše uvedených kategorií nezařaditelná vozidla (např. sněžný skútr, rolba).
Dalším pojmem, se kterým se v souvislosti s vozidly můžeme setkat, je tuzemské vozidlo. Jedná se buď o vozidlo, podléhající evidenci vozidel podle zvláštního právního předpisu, nebo o vozidlo, které evidenci vozidel nepodléhá, ale je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem na území České republiky.
Opak k pojmu tuzemské vozidlo je pojem cizozemské vozidlo. Ten označuje vozidlo vybavené cizí státní poznávací značkou nebo vozidlo s tuzemskou státní poznávací značkou ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem mimo území České republiky.

Pojistitel, pojistník, pojištěný

Pojistitelem byla zákonem č. 168/1999 Sb. ustanovena pojišťovna, oprávněná zvláštním právním předpisem provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti.
Jako pojistník bývá označován ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti.
Pojem pojištěný označuje osobu, na kterou se odpovědnost za škodu při pojištění odpovědnosti vztahuje.


Škodná událost

Definice podle zákona č. 168/1999 Sb. pro škodnou událost zní „způsobení škody provozem vozidla“. Škoda se hlásí z těchto druhů pojištění:
• z povinného ručení (při poškození cizího majetku a zdraví)
• z havarijního pojištění (při poškození vlastního vozidla)
• z doplňkového havarijního pojištění (poškození skel, zavazadel, nájem náhradního vozidla)
• z úrazového pojištění osob ve vozidle
Škodu může nahlásit pojištěný i poškozený.

Kancelář pojistitelů

Kancelář pojistitelů je profesní organizací. Sdružuje pojišťovny, oprávněné provozovat v určitém státě pojištění odpovědnosti.
Česká kancelář pojistitelů sídlí v Praze. Je členem Rady kanceláří. Spadá pod ni garanční fond, hraniční pojištění a informační středisko. Jedná s kancelářemi pojistitelů cizích států, cizími informačními středisky a orgány. Spravuje evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti. Poškozeným garantuje a poskytuje různá plnění. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázek. Čistý text je cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20245
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse