Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Povrch Země - maturitní otázka

Povrch Země - maturitní otázka

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje popisu povrchu Země. Je členěna na 4 části - litosféru, georeliéf, pedosféru a biosféru. Každá s nich problematiku stručně definuje, uvádí základní klasifikace a zvláštnosti. Zmíněn je také vznik i vývoj jednotlivých sfér a jejich vliv na děje na planetě.

Obsah

1.
Litosféra
1.1.
Základní poznatky o litosféře
1.2.
Pangea
1.3.
Planetární členění zemské kůry
1.4.
Dělení zemské kůry
2.
Georeliéf
2.1.
Dělení georeliéfu podle nadmořské výšky
2.2.
Morfografické typy reliéfu
2.3.
Geomorfologický cyklus
2.4.
Exogenní pochody a tvary reliéfu
3.
Pedosféra
3.1.
Půdní druhy
3.2.
Vertikální zonálnost půdních typů
4.
Biosféra
4.1.
Výškové členění biosféry
4.2.
Pásmovité uspořádání rostlinstva
4.3.
Bioklimatické vegetační pásy
4.4.
Formy vlivu člověka na biosféru

Úryvek

"7. Litosféra

Základní poznatky o litosféře: Kamenný obal země, mocnost až 300 km, skládá se zemské kůry a svrchního pláště. Je rozlámána na pohyblivé (zemské) litosférické desky, které se pohybují po plastické astenosféře. Uvnitř jádra je vysoká teplota (4 – 6 tis. C), dochází zde k radioaktivnímu rozpadu, tavení hmot a přemisťování materiálu. Energie se musí uvolňovat na povrch a rozlamuje zemskou kůru na litosférické desky.
Pozn.:trojný bod - místo, kde se setkávají tři tektonické desky.
Pohyb litosférických desek zapříčinil rozpad původního prakontinentu = Pangea -Wegnerova teorie kontinentálního driftu: Světadíly byly kdysi spojeny dohromady. Původní kontinent, Pangea, se začal rozpadávat před 200 miliony let. Nejdříve na severní desku Laurasii a jižní Gondwanu. Koncem jury (asi před 135 miliony let) tak vznikl severní Atlantik a Indický oceán. Pak se asijský kontinent otočil proti směru hodinových ručiček a jižní Amerika opustila Afriku. Koncem křídy (před 65 miliony let) se od Afriky oddělil Madagaskar, Indie putovala na sever…Studium shodných vrstev hornin, skladby zkamenělin, podnebí a nejnověji změn geomagnetického pole teorii pohybu kontinentů potvrdilo.

Wegenerova teorie kontinentálního driftu (teorie globální tektoniky):
= pohyb kontinentů. Wegener byl německý meteorolog, tato teorie byla poprvé vyslovena 1912
1. Pangea – moře Tethis . Vznik před 570 mil. let
2. Laurasie (Asie, Evropa, Severní Amerika) a Gondwana (Jižní Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida). Vznik před 250 mil. let
Pohyb kontinentů končí před 60. miliony lety, dodnes se pohybují (1 – 5cm za rok): Kalifornie, Somálský poloostrov, Saudská Arábie
V místech střetu litosferických desek, které do sebe narážejí, podsouvají se jedna pod druhou, nebo se od sebe vzdalují, dochází, k těmto pochodům:
- vulkanismus (sopečná činnost) – výlev žhavého materiálu (magmatu) na zemský povrch, přičemž se současně uvolňuje energie. Magma se hromadí v tzv. magmatickém krbu a v místě, kde není zemská kůra odolná, dochází k uvolnění. Hl. vulkanické oblasti: pobřeží S a J Ameriky (Citlatpetl, Popkatepetl, Tajumulco – Mexiko), oblast středozemního moře (Etna, Thira, Vesuv, Stromboli), Středoatlantský hřbet (Island – Hekla), Tichooceánská oblast (z Kamčatky až do Indonésie)
- zemětřesení – otřásání povrchu litosféry, (při tzv. transformním rozhraní - pohyb dvou desek vedle sebe kdy se třou o sebe rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení) místo vzniku v zemi = hypocentrum"

Poznámka

Tato práce obsahuje schémata. Čistého textu v práci je cca 7,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse