Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Povrchové napětí vody - laboratorní protokol

Povrchové napětí vody - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce se zabývá povrchovým napětím vody a srážecími a vytěsňovacími reakcemi. Jsou zde vypsány potřebné chemikálie a pomůcky. U obou úkolů je postup řešení, potřebné výpočty a rovnice. Součástí práce je také závěr.

Obsah

1.
Povrchové napětí vody
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Úkol č.1 - teorie, postup, závěr
5.
Úkol č.2 - postup, vytěsňovací rovnice, závěr

Úryvek

"- Povrchové napětí vody
- Srážecí a vytěsňovací reakce

Pomůcky: byreta, stojan, kádinka, držák na byretu, zkumavky
Chemikálie: H2O, roztok H2O se saponátem, roztok NaBr, NaCl, KI, AgNO3, MgZn, Cu, Fe, CuSO4, CH3COOH, ZnSO4, 25% H2SO4

Úkol č. 1: Povrchové napětí vody
Teorie: Povrchové napětí je síla, která působí na molekuly povrchové vrstvy kapaliny. Saponát snižuje povrchové napětí vody a tím lépe odstraňují nečistotu.
Postup: - spočítáme počet kapek v 5ml H2O a 5ml roztoku saponátu
- určíme objem 1 kapky

1) počet kapek v 5ml H2O – 102, 115 → průměr 109
2) počet kapek v 5ml saponátu – 165, 177 → průměr 172

objem 1 kapky
1) V = 5:109 = 0,0459 cm3
2) V = 5:172 = 0,0291 cm3"

Poznámka

Protokol obsahuje tabulky. Čistý text je cca 1 strana.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50757e48b7785.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Povrchove_napeti_vody_lab_protokol.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse