Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pozitivní dopady členství ČR v EU na právní úpravu vztahů v podnikatelské sféře

Pozitivní dopady členství ČR v EU na právní úpravu vztahů v podnikatelské sféře

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce si klade za cíl objasnit jaké jsou pozitivní dopady členství naší republiky v Evropské unii pro podnikatelskou sféru. Zaměřuje se zejména na výhodu společného vnitřního trhu, jaké má povinnosti český podnikatel v Evropské unii a jaké právní dopady mají legislativní změny na českého podnikatele. Poukazuje na cla a celní zřízení, na volný pohyb zboží, služeb a kapitálu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ekonomická prosperita, výhody plynoucí ze společného trhu
2.1.
Jednotný vnitřní trh
2.1.1.
Vstup českého podnikatele na trh bez vnitřních hranic
2.2.
Volný pohyb zboží
2.2.1.
Cla a celní řízení
2.2.2.
Výjimky z volného pohybu zboží – ochrana nekomerčních zájmů
2.2.3.
Harmonizace požadavků na výrobky
2.2.4.
Zákaz diskriminačního vnitřního zdanění
2.2.5.
Dopady na české podnikatelské subjekty
2.3.
Volný pohyb služeb
2.3.1.
Dopady na české podnikatelské subjekty
2.4.
Volný pohyb kapitálu
2.4.1.
Dopady na české podnikatelské subjekty
3.
Závěr

Úryvek

"1.2.5. Dopady na české podnikatelské subjekty

Od roku 2000 je v platnosti Protokol k Evropské dohodě ČR- ES o posuzování schody a o akceptaci průmyslových výrobků a tento protokol umožňuje v sektorech pokrytých tímto protokolem dovézt či vyvézt výrobek certifikovaný jen jednou ze zkušeben „notifikovaných“ v ČR nebo v EU. Snadnější to mají i výrobci, resp. dovozci ze zemí EU, jejichž vývoz k nám se zjednodušil a zlevnil.
Výhodou pro českého výrobce je, že evropský systém technické harmonizace mu dává velkou svobodu rozhodování. Sám ručí za to, že dodrží zákon, sám si někdy volí v více nabízených postupům posuzování shody a sám si vybírá zkušebnu, v případě že nestačí jeho vlastní prohlášení o shodě.

1.3. Volný pohyb služeb
Svoboda volného pohybu služeb spočívá v možnosti podnikatele z jednoho členského státu poskytovat služby zákazníkům v jiném členském státě, aniž by podnikatel nebo zákazník museli vzájemně přemístit. Přeshraniční poskytování služeb je v současnosti usnadněno zejména rozvojem komunikačních a informačních technologií. Při poskytování služeb v cizí členské zemi je nepřípustná jakákoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti. 10
Sektor služeb dnes zaměstnává v Evropské unii téměř 100 miliónů osob, což představuje více než 65 % práceschopného obyvatelstva. Vytváří přitom více než dvoutřetinový podíl na hrubém domácím produktu. Výčet čísel ukazuje, jak podstatnou roli v ekonomice sektor služeb hraje a jaký potencionální přínos může znamenat jeho plné využití na celoevropské bázi. Základním předpokladem je však uvolnění pohybu služeb tak, aby mohly být realizovány v rámci Evropské unie co nejefektivněji. Pro poskytovatele služeb může znamenat podstatné úspory, pokud bude žádat o licenci v podnikání pouze ve svém domovském státě a dále již operovat v rámci celé EU, aniž by musel žádat patnáctkrát o jednu a tu samou činnost ve všech členských státech EU.
Uvolněnému pohybu služeb s sebou přináší další výhody, které jsou povětšinou stejné jako u volného pohybu zboží. Využitím celoevropského prostoru mohou poskytovatelé služeb zefektivnit svoji činnost.. Zákazník má naproti tomu možnost většího výběru, větší konkurence na trhu snižuje ceny atd."

Poznámka

Poznámky pod čarou jsou přímo součástí textu. Obsahuje pravopisné chyby. Práce obsahuje fotografie.
Práce pro předmět Základy práva a institucí EU - škola B.I.B.S., a.s. (Brno Internatinoal Business School).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14395
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse