Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Poznámky k Humově teorii kauzality

Poznámky k Humově teorii kauzality

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce objasňuje a interpretuje základní prvky chápání kauzality Davida Huma a rozvíjí jejich souvislosti z pohledu novodobé psychologie. Po uvedení Humovy definice příčiny přibližuje jeho pojetí zdroje poznání a poukazuje na to, že Hume ve své koncepci kauzality nezohlednil učení se prostřednictvím jazyka. Následující úvahy jsou směrovány k problému magického myšlení a víry, jak vyznívají z hlediska Humovy koncepce a behaviorismu. Jako další téma, jež vyvstává z Humových úvah a stalo se předmětem zkoumání ve 20. století, rozebírá autor jev aha-zážiku a v závěru se dotýká relevance Humových myšlenek pro dnešní dobu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Humovy definice příčiny
3.
Zvyk coby zdroj veškerého poznání skutečných věcí
4.
Učení se kauzálním vztahům prostřednictvím jazyka
5.
Problém magického myšlení a „biasů“
6.
Víra jako zkušeností získaný smysl pro realitu
7.
Idea nutného spojení – výsledek „aha-zážitku“
8.
Závěr

Úryvek

"Úvod
K jednotlivým aspektům Humovy filosofie lze přistupovat různě. Je možné zvolit dějinně filosofické hledisko a pokusit se nalézt nový pohled na myšlení jak samotného filosofa, tak i jeho doby – musím však přiznat, že v tomto ohledu jsem příliš špatně vzdělán. Druhou možností je zamyslet se nad tím, co je na myšlenkách nejslavnějšího skotského filosofa inspirativní i dnes. Zaměřil jsem se na okomentování, volnější interpretaci a kritiku základních stavebních kamenů Humových úvah o kauzalitě (tak, jak jsou podány v An Enquiry Concerning Human Understanding) a to především ve světle soudobého poznání.

Humovy definice příčiny
Definice příčiny (v Mouralově překladu, který je v tomto případě přesnější) zní:
1) „...předmět následovaný druhým, když všechny předměty podobné prvnímu jsou následovány předměty podobnými druhému. Nebo jinými slovy, když nebýt prvního, neexistoval by ani druhý.“
2) „...předmět následovaný druhým, když objevení prvního vždy přináší myšlenku na druhý.“

Zvyk coby zdroj veškerého poznání skutečných věcí
Hume se ve čtvrté kapitole Enquiry táže, jaká je povaha veškerého poznání „matters of fact“ (v Gajově překladu „skutečných věcí“ , v překladu Mouralově „faktických okolností“ ) a dovozuje, že je poznáváme na základě opakované zkušenosti. Vlastnosti těchto skutečných věcí (předmětů ) poznáváme na základě jejich účinků, nemůžeme na ně, protože jsou účinky a příčiny odděleny, bez předchozí zkušenosti s nimi usuzovat rozumem.
Účinek je tedy dle Huma děj naprosto jiný než příčina a nemůže být z příčiny vyvozen a priori. Vidíme-li předmět poprvé, nejsme schopni říci, jaký účinek z něj vyplyne. Naše poznání tohoto vztahu je plně odvozeno ze zkušenosti a z možnosti extrapolovat na základě sdružování idejí podle principu podobnosti. Hlavním vodítkem lidského života je zvyk – čekáme stejný sled událostí, jaký jsme zažili v minulosti. „Všechny závěry odvozené ze zkušenosti jsou tedy následky zvyku, nikoli rozumové úvahy.“ Těchto závěrů jsou schopny i děti a zvířata. O tom vypovídá druhá definice, jež tvrdí, že kauzální spojení je očekávaná souslednost dějů. Tato definice se také dobře hodí k popisu anomálie jako něčeho, co nepředjímáme.
Kauzalita neexistuje a priori, o spojení mezi jevy nejsme schopni nic říci (ani to, zda existuje či nikoli). Existují jen souslednosti dějů a naše adaptace na ně. Co se chybějícího mezičlánku mezi příčinou a účinkem týče, bylo by zajímavé zamyslet se nad touto myšlenkou z hlediska současné vědy – poznali jsme ty mezičlánky, nebo jsme pouze výrazně zjemnili měřítko a vnímáme pouze posloupnost většího množství dějů, jejichž mezičlánky jsou pro náš rozum ale stále stejně nedosažitelné, jako byly pro Huma?

Souvislost s behaviorismem
Poznání kauzálního vztahu je tedy důsledkem učení typu (dnešní terminologií) klasického podmiňování, při kterém se vytváří v psychice podmíněné spojení na základě opakování. Nicméně ve svých úvahách v Enquiry nezohledňuje učení se kauzálním vztahům zprostředkovaně pomocí jazyka, kde už poznání kauzálního vztahu rozum neobchází. Bylo by samozřejmě možné říci, že zprostředkovaná znalost je založena na bezprostřední zkušenosti někoho jiného, nicméně je zjevné, že se jedná o typ učení, jehož zvířata a nejmenší děti schopny nejsou, a který přesto dokážeme využít k předvídání vlastností předmětů a to i když se s nimi osobně setkáváme poprvé. Navíc je třeba říci, že v soudobé vědecké praxi by asi jen obtížně fungovalo spoléhání se na tento způsob přístupu k realitě. Konkrétně by asi bylo obtížné aplikovat jej například v rámci kontraintuitivních důsledků kvantové mechaniky."

Poznámka

Součástí práce je její zhodnocení pedagogem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22984
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse