Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Poznámky z ekonomie: Zahraniční obchod - výpisky

Poznámky z ekonomie: Zahraniční obchod - výpisky

Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá pojmy a otázkami spjatými se zahraničním obchodem. Přibližuje význam mezinárodního obchodu pro zúčastněné země, specifikuje jeho formy a vysvětluje pojem bilance v kontextu zahraničním obchodu. Dále se věnuje organizaci zahraničního obchodu a jednotlivým krokům v procesu vývozu a dovozu, od fáze přípravné po realizaci. Závěr patří rozboru dodacích a platebních podmínek a platebních nástrojů. Další část série naleznete na Poznámky z ekonomie: Lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava - výpisky.

Obsah

1.
Předmět obchodu
2.
Význam mezinárodního obchodu
3.
Formy a členění zahraničního obchodu
3.1.
Vnitrounijní a mimounijní obchod
4.
Bilance v zahraničním obchodu
5.
Organizace zahraničního obchodu
5.1.
Subjekty
6.
Vývozní operace
6.1.
Příprava
6.1.1.
Průzkum trhu
6.1.2.
Akvizice
6.1.3.
Předběžná kalkulace
6.1.4.
Nabídková činnost
6.2.
Realizace
6.2.1.
Uzavření kupní smlouvy
6.2.2.
Dodání zboží a dokladů
6.2.3.
Fakturace
6.2.4.
Přijetí platby
6.2.5.
Výsledná kalkulace
7.
Dovozní operace
7.1.
Příprava
7.1.1.
Rozbor potřeb dovozu
7.1.2.
Vyhledání možných dodavatelů
7.1.3.
Poptávka
7.1.4.
Vyhodnocení nabídek
7.2.
Realizace
7.2.1.
Uzavření kupní smlouvy
7.2.2.
Převzetí dodávky
7.2.3.
Zaplacení
7.2.4.
Výsledná kalkulace
8.
Dodací a platební podmínky
9.
Platební nástroje

Úryvek

"PŘEDMĚT OBCHODU
Zboží --> spotřební statky, hmotné kapitálové statky, investiční majetek
Služby --> pojištění, bankovní služby (doprava, kontrola, leasing)
Práva --> licence, autorská práva

VÝZNAM OBCHODOVÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI PRO NH
Absolutní výhoda --> země se zaměřuje na výrobu a prodej zboží, které dokáže vytvořit za nižší náklady, než jiné země
Komparativní výhoda --> země se zaměřuje na výrobu a prodej zboží, u kterého má nejpříznivější poměr národních nákladů a nákladů jiných zemí (nejméně zaostává)
-> Podstata > výhodné je opustit méně ziskovou výrobu ve prospěch více ziskové výroby a přejít na více ziskové výroby + dovážet za vyšší ceny méně ziskové výrobky

VÝZNAM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
Ekonomický --> úspora výrobních faktorů (práce, kapitál) > projeví se na úspoře nákladů
Politický --> vzájemný obchod zvyšuje přátelské vztahy mezi státy a zvětšuje vzájemnou závislost (mírový faktor)
Kulturní --> Poznávání způsobu života v jiných zemích (kultura, umění, ideologie
Podíl ZO na HDP =

FORMY ZAHR. OBCHODU
Export --> prodej výrbků nebo služeb do zahr.
Import --> nákup výrobků, služeb ze zahr.
Reexport --> nákup výrobků v zahr. a jejich prodej v nezměněné podobě do dalších zemí

DŮVODY REEXPORTU
Obchodně politické překážky --> mezi státem, kde se zboží nakoupí a státem kam se zboží prodá --> vysoká sla, omezení, zákazy,...
Kompletace vývozů reexportéra --> podnik může kompletovat sortiment svých výrobků s výrobky dovezenými a tím rozšířit svou nabídku
Ekonomické --> nákupy ve velkém umožní reexportérovi dosáhnout nižších cen a prodej do dalších zemí za vyšší ceny

ČLENĚNÍ OBCHODU S JINÝMI ZEMĚMI
Vnitrounijní --> obchodování mezi členskými zeměmi EU
Mimounijní --> Obchodování členských zemí EU s nečlenskými
Důvody pro členění >>> celní předpisy, výběr nepřímých daní, statistické vykazování

VNITROUNIJNÍ OBCHOD
--> obchod uvnitř zemí EU
- bez celního řízení, bez cel, bez poplatků, zboží dodáváno bez DPH
*) INTRASTAT = statistický kontrolní systém

MIMOUNIJNÍ OBCHOD
--> obchod EU se třetími zeměmi
- platí právní normy EU
- podléhá předpisům
- při dovozu: clo, poplatky, DPH,...

POJMY:
Zahraniční obchod = obchod se třetími zeměmi
Vývoz = jen prodej do třetích zemí
Dovoz = jen nákkup ze třetích zemí
Dodání zboží do jiného členského státu = prodej do zemí EU
Pořízení zboží z jiného členského státu = nákup v zemích EU"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.
V práci se objevují překlepy a pravopisné chyby.
Práce je komplikačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22309
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse