Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pozorování hub, houby - laboratorní protokoly

Pozorování hub, houby - laboratorní protokoly


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Práce obsahuje dva laboratorní protokoly z biologie. První se krátce zabývá pozorováním hub a jako preparát využívá plíseň hlavičkovou. Je zde popsán postup, jak houbu pozorovat. V závěru se dozvídáme informace o této houbě. Druhý protokol popisuje základní stavební jednotku hub, jejich výživu a symbiózu nebo se zmiňuje o vnitřní stavbě plodnice.

Obsah

1.
Protokol: pozorování hub
1.1.
Téma
1.2.
Úkol č. 1
1.2.1.
Pomůcky
1.2.2.
Postup
1.2.3.
Závěr
2.
Protokol: houby
2.1.
Téma
2.2.
Teorie
2.2.1.
Houbová buňka
2.2.2.
Výživa hub
2.2.3.
Symbióza hub
2.2.4.
Vnitřní stavba plodnice
2.2.5.
Druhy rouška

Úryvek

"TÉMA: HOUBY - FUNGI
TEORIE: Základní stavební jednotka houby je houbová buňka :
- oválného tvaru, rozmnožuje se pučením, jsou vláknité i podlouhlé
- H vlákna = HYFY a) jednobuněčné - větvené
- nevětvené
b) mnohobuněčné - větvené
- nevětvené
- tělo hub - STÉLKA
- soubor houb.vláken tvoří PODHOUBÍ = HOUBOVÉ MYCELIUM
Charakteristika buňky: - v buněčné stěně je chitin( výjimečně celulósa)
- neopsahují plastidy, nemají barviva plastidů, např chlorofyl, pokud jsou houby zelené mají jiný typ barviva
Houby produkují významné látky : aminokyseliny , bílkoviny, enzymy, antibiotika
Výživa hub: - HETEROTROFNĚ , neprovádějí fotosyntézu , není tam škrob, ale zásobné látkou je glykogen
1) SAPROFYTICKÁ: rozkládají substrát na kterém žijí na jednodušší org. Látky a ty přijímají jako potravu – výživa na odumřelých organismech – působí jako rozkladači = DEKOMPOZITOŘI
2) PARAZITISMUS : např. paličkovice nachová, václavky , kvasinky , plísně na nohou , plísně jahod
- parazité si berou živiny od hostitele
Symbióza hub : 1) MYKORHIZA –soužití hub s kořeny vyšších rostlin , houba napomáhá přijmu vody , živin a získává živiny, produkty fotosyntézy , skoro každá vyšší rostlina žije v simbióze s nějakou houbou
(klouzek modřínový,křemenáč osikový)
2) LICHENISMUS – simbióza s lišejníky, lišejníky jsou podvojné org. , ve kterých žije houba s nějakou řasou, sinicí, ty provádějí fotosyntézu , dodávají houbám asimiláty a naopak houby pomáhají nasávat vodu

Některé houby mají schopnost vytvářet plodnice, která není z pletiv!!

Vnitřní stavba plodnice: a) je tvořena PLEKTENCHYMEM = hustá spleť houbových vláken která jsou na sebe hustě stlačená ( kozáky, praváky) , při nožíkové zkoušce se oddělí vlákénka
b) je tvořena PSEUDOPARENCHYMEM = buňky kulovitého tvaru , u holubinek!!, při nožíkové zkoušce vznikají ostré hrany houby, netrčí žádné houbové vlákno
- plodnice je chráněná obaly - ZÁVOJ z něj vzniká plachetka, kryje spodek klobouku od třeně
- PLACHETKA z ní vzniká pochva a skvrny na klobouku

Druhy rouška: 1) ROURKATÉ ROUŠKO: - např. satan, hřib pravý, křemenáč osikový, hřib královský, klouzek modřínový, kozák březový, babka


2) LUPENITÉ ROUŠKO: -např. muchomůrka červená, tygrovaná, zelená, holubinky, bedla , ryzec, václavka, žampion3) ROUŠKO BŘICHATKOTVARÝCH HUB: - mají kulovitou plodnici, tužší blána – okrovka, výtrusy uvnitř plodnice,
- např. hadůvka smrdutá, pestřec obecný, pýchavka obecná

4) ROUŠKO OSTNITÉ: - u lošákovitých hub
- např. lošák jelení, zprohýbaný"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5094386c88f7c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pozorovani_hub_houby_lab_protokoly.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse