Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pozorování kvasinek - laboratorní protokol

Pozorování kvasinek - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní protokol z biologie zaznamenávající pozorování kvasinek. Popsány jsou pomůcky a materiál, postup práce a její výsledky.

Obsah

1.
Pomůcky, materiál
2.
Postup
3.
Výsledky
4.
Závěr

Úryvek

"Laboratorní protokol č. 8

Předmět: Biologie
Téma: Pozorování kvasinek
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: mikroskop, kapátka, kádinky, sklíčka
Materiál: droždí
Chemikálie: cukr

Postup: - sestavíme aparaturu k pozorování
- do čtyř kádinek nachystáme pokaždé jiné prostředí (teplá voda s cukrem, studená voda bez cukru, …)
- do každé kádinky nadrolíme kousek droždí
- pozorujeme, jak droždí reaguje

Výsledky:

kádinka 1 2 3 4
teplo - - + +
cukr - + - +
výsledek - - - šumí

Závěr: Nejvyšší aktivita byla v kádince č. 4, poskytli jsme kvasince jak teplo, tak cukr. Kvasinka šuměla."

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5071250b25f94.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kvasinky_lab_protokol.doc (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse