Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pozorování planktonních korýšů - laboratorní protokol

Pozorování planktonních korýšů - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol zaznamenává pozorování planktonních korýšů. Jsou zde vypsány pomůcky a materiál potřebný k práci. Dále následuje stručná teorie, postup řešení, nákres a závěr.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Materiál
3.
Teorie
4.
Postup
5.
Nákres
6.
Závěr

Úryvek

"Téma: Pozorování planktonních korýšů
Pomůcky: mikroskop, sklíčka, kapátko
Materiál: buchanka roku Cyclops
Teorie: Planktonní živočichové se vznášejí volným pohybem ve vodě. Slouží jako potrava některých vodních živočichů.
Postup:
 sestavíme aparaturu
 připravíme vodní preparát
 pozorujeme"

Poznámka

Součástí práce je obrázek o rozsahu cca 1/3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50757f978b347.zip (74 kB)
Nezabalený formát:
Pozorovani_planktonnich_korysu_lab_protokol.doc (100 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse