Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pozorování senného nálevu- laboratorní protokol

Pozorování senného nálevu- laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol se zabývá pozorováním senného nálevu. Prvním úkolem je zhotovení senného nálevu. Druhý úkol se zabývá přímo pozorováním senného nálevu. Jsou zde vypsány pomůcky, postup a závěr. Třetí úkol řeší pohyb nálevníku. Stejně jako v prvním úkolu je zde stručná teorie.

Obsah

1.
Úkol č. 1
1.1.
Teorie
2.
Úkol č., 2
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr
3.
Úkol č. 3
3.1.
Teorie

Úryvek

"ÚKOL Č. 1: ZHOTOVENÍ SENNÉHO NÁLEVU

TEORIE : Pro zhotovení senného nálevu potřebujeme hrst sena, vložíme ji do zavařovací sklenice naplněné do ¾ vodou, uzavřeme a víčko zatížíme. Sklenici položíme na světlo a uchováváme v teple.Asi po 14-ti dnech můžeme z nálevu pozorovat různorodé prvoky


ÚKOL Č. 2: POZOROVÁNÍ SENNÉHO NÁLEVU

POMŮCKY: senný nálev, kapátko, vatu, podložní sklíčko, krycí sklíčko, hadřík
POSTUP : Na podložní sklíčko kápneme kapku senného nálevu s prvoky , znehybníme je překrytím kapky senného nálevu malým množstvím vaty a to tak, že roztáhneme vatu do jedné vrstvy vláken, poté jsou prvoci omezeni v pohybu rozprostřenými vlákny, přikryjeme kapku krycím sklíčkem, pozorujeme a zakreslíme"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a0e7ac78ac5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pozorovani_senneho_nalevu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse