Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Práce s mikroskopem, mikroskopický preparát - laboratorní protokol

Práce s mikroskopem, mikroskopický preparát - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z biologie se zabývá prací s mikroskopem a mikroskopickým preparátem. Prvním úkolem je zvětšení obrazu objektu, druhým zhotovení mikroskopického preparátu. Postup řešení druhého úkolu je ilustrován nákresy.

Obsah

1.
Úkol č. 1
1.1.
Pomůcky
1.2.
Postup
1.3.
Závěr
2.
Úkol č. 2
2.1.
Preparát
2.1.1.
Preparáty dočasné
2.1.2.
Preparáty trvalé
2.2.
Zásady správného preparátu
2.3.
Zhotovení mikroskopického preparátu

Úryvek

"ÚKOL Č. 1 : ZVĚTŠENÝ,PŘEVRÁCENÝ SKUTEČNÝ OBRAZ OBJEKTU

POMŮCKY - mikroskop,nůžky,novinový text

POSTUP - nejprve jsem si vystřihla řádek z novinového textu
- položila jej na podložní sklíčko a vložila do
mikroskopu,který jsem si nastavila na nejmenší zvětšení- 3,3 x 15
- dále jsem si nastavila větší zvětšení – 6,7 x 15
- a největší zvětšení – 20 x 15

ZÁVĚR - při nejmenším zvětšení vidíme tři písmena,při
větším zvětšení jsme mohli vidět pouze jedno písmeno,při největším zvětšení vidíme pouze černou skvrnu,čím větší zvětšení,tím vidíme menší část ,ale objekt je nejvíce zvětšený


ÚKOL Č. 2 : ZHOTOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO PREPARÁTU


PREPARÁT -
podložní sklíčkopozorovací objekt

kapka vody=médium (prostředí) krycí sklíčko

a, PREPARÁTY DOČASNÉ = NATIVNÍ – médium je voda, po
odpozorování se preparáty zlikvidují

b, PREPARÁTY TRVALÉ – médium tvoří pryskyřice,kanadský balzám


ZÁSADY SPRÁVNÉHO PREPARÁTU:

1. - preparát musí být čistý


2. - musí být symetrický
(co nejdále od okrajů)


3. - bez vzduchových bublin
-odstranění bublin odsávací metodou
pomocí filtračního papíru

ZHOTOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO PREPARÁTU :

1. vyleštíme podložní sklíčko


2. kápneme kapku vody na podložní sklíčko

-kapku dáváme tyčinkou
štětečkem,kapátkem

3. do kapky vody ponoříme objekt

4. na konec přikryjeme krycím sklíčkem"

Poznámka

Součástí práce jsou nákresy o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ed3dee1729.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prace_s_mikroskopem_preparat_lab_protokol.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse