Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pracovní právo

Pracovní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma pracovní právo. Rozebírá prameny a pojmy pracovního práva, účastníky pracovněprávních vztahů, pracovní poměr, dovolenou na zotavenou i práce konané mimo pracovní poměr.

Obsah

1.
Pojem a prameny pracovního práva
2.
Právo na zaměstnání
3.
Účastníci pracovně právních vztahů
4.
Pracovní poměr
5.
Práce konané mimo pracovní poměr
6.
Pracovní řád
7.
Povinnosti zaměstnanců
8.
Pracovní doma
9.
Dovolená na zotavenou
10.
Odměňování práce
11.
BOZP

Úryvek

"4.1 Pojem a prameny pracovního práva
Pojem
• Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících
• Hlavní prameny pracovního práva jsou:
o Listina základních práv a svobod
o Zákoník práce
o Zákon o zaměstnanosti
o Zákon o kolektivním vyjednávání
• Zákoník práce upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
4.2 Právo na zaměstnání
Právo na zaměstnání
• Občan se může svobodně rozhodnout buď pro samostatné podnikání, nebo pro vstup do pracovního poměru, nebo do jiného pracovněprávního vztahu
• Kdo si neobstará práci sám, může se o ni ucházet za pomoci úřadu práce, u něhož uplatní své právo na zaměstnání
• Právem na zaměstnání se rozumí právo na:
o Zprostředkování pracovního uplatnění
o Rekvalifikaci
o Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
• Rekvalifikace:
o Je změna dosavadní kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností
• Podpora v nezaměstnanosti – náleží uchazečům o zaměstnání na základě rozhodnutí úřadu práce. Uchazeč musí splňovat podmínky uvedené v zákoně o zaměstnanosti. Délka podpůrčí doby závisí na věku uchazeče.
4.3 Účastníci pracovně právních vztahů
Účastníci pracovně právních vztahů
• Účastníci individuální pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci
• Zaměstnavatelé jsou osoby právnické i osoby fyzické
• Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba věku minimálně 15 let
• Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají v České republice povolení k pobytu a povolení k zaměstnání"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f9952d3e939.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_pravo_31.3..doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse