Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - řešení kolektivních pracovních sporů

Pracovní právo - řešení kolektivních pracovních sporů


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pomocí odrážek práce představuje právní náhled na řešení pracovní kolektivní smlouvy a možné prostředky, jak dosáhnout cílů obou stran nebo společného kompromisu s odkazem na konkrétní části Zákoníku práce.

Obsah

1.
O kolektivním vyjednávání
2.
Spory o obligační ujednání v kol. smlouvě
3.
Druhá fáze
3.1.
Řízení před zprostředkovatelem
3.2.
Stávka nebo rozhodce

Úryvek

"2/1991 Sb. O kolektivním vyjednávání
- kolektivní pracovní spor v sociologickém vidění – obecně každý vzniklý spor mezi kol. zaměstnancem a zaměstnavatelem (tam, kde nepůsobí odbory, nejde o kolektivní spor)
- 3. subjekt, který je zmocněn státem, aby spor rozhodl:
- část normativní (může založit nárok zaměstnanců, určení překážek práce – za níž náleží náhrada mzdy, cokoli smlouva v této části upravuje – zakládá tím nárok), č. obligační, č. proklamativní
- spor o právo, event. spor o plnění povinností z kol. smlouvy
- je třeba určit okamžik vzniku sporu – je-li konflikt uplatněn před určeným orgánem právně platným způsobem – podáním návrhu na rozhodnutí příslušného orgánu
- není výslovně řečeno, jak by se většina těchto sporů měla řešit
- OSŘ (§7) – věci z pracovních vztahů – tedy soud, není-li určen jiný orgán. ZLPS: každý má právo obrátit se ve své věci na soud
- oprávněným orgánem je obecní soud – okresní
- §130 ZP – překážky v práci na straně zaměstnavatele – náhrada ve výši 60-80%"

Poznámka

Pouze heslovité, ne kompletní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47c92241ea21b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
PP_Kolektivni_smlouva.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse