Právní normy

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá právními normami. Vysvětluje pojem norma a věnuje se struktuře právních norem. Dělí normy podle právní síly, povahy pravidel a podle jejich postavení v systému právní regulace. Přibližuje platnost, účinnost a působnost norem práva.

Obsah

1.
Pojem norma
2.
Struktura norem práva
3.
Rozdělení právních norem
3.1.
Podle právní síly
3.2.
Podle povahy pravidel
3.3.
Podle postavení norem v systému právní regulace
4.
Platnost a účinnost právní normy
5.
Působnost právní normy
5.1.
Časová
5.2.
Místní
5.3.
Osobní

Úryvek

"Platnost a účinnost právní normy

Platností právní normy rozumíme skutečnost, že se právní norma stala součástí českého právního řádu, splňuje předepsané náležitosti, byla vydána k tomu příslušným orgánem v mezích jeho pravomoci (kompetence) a byla oficiálním způsobem vyhlášena. Např. zákon se stává platný tím, že je publikován ve Sbírce zákonů, vyhláška obecního zastupitelstva tím, že je po dobu 15-ti dnů vyvěšena na úřední desce.
Samotným nabytím platnosti však ještě právní norma nepůsobí zamýšlené právní následky, ty nastávají teprve ve chvíli, kdy právní norma nabude účinnosti.
Účinností právní normy se rozumí její závaznost v právních vztazích. Ve chvílích, kdy je právní norma účinná, vznikají jejím adresátům práva a povinnosti. Předpokladem účinnosti každé právní normy je její platnost. Z uvedeného vyplývá, že právní norma nemůže nabýt účinnosti dříve, než nastala její platnost (nejdříve tedy dnem vyhlášení). Platnou normu lze rušit, měnit, vydávat k ní prováděcí právní akty, apod., avšak nelze podle ní platně jednat.
Většinou nabývá právní norma účinnosti až po nějaké době, uplynuvší od jejího vyhlášení. Období mezi dnem, kdy se právní norma stala platnou a dnem, kdy nabyla účinnosti, označujeme jako dobu legisvakance.
Den, kdy nabývá norma účinnosti, je v právních předpisech výslovně uveden, pokud ne, platí obecné pravidlo, že nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení (za den vyhlášení se považuje den rozeslání Sbírky zákonů, v níž byl předpis publikován. Den rozeslání je uveden v záhlaví Sbírky zákonů.
Zánik účinnosti právní normy nastává:
1. uplynutím času, pokud doba účinnosti právní normy byla toutéž nebo jinou právní normou omezena na určitou dobu,
2. zrušením právní normy neboli derogací, tzn., že právní norma byla zrušena stanoveným způsobem, přičemž ve vztahu k právnímu předpisu, v němž je zrušovaná norma obsažena, rozlišujeme jednak zrušení právního předpisu jako celku, jednak zrušení jen určitých ustanovení tohoto právního předpisu, kdy předpis jako celek (s výjimkou zrušených ustanovení) zůstává v platnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse