Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní vztahy

Právní vztahy


Kategorie: Základy společenských věd, Sociálně-právní škola, Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, Strakonice

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma právní vztahy. Práce obsahuje objasnění pojmu právní vztahy, prvky právních vztahů, fizické osoby a právnické osoby.

Obsah

1.
Objasnění pojmu právní vztahy, prvky právních vztahů
2.
Fyzické osoby
2.1.
Svéprávné osoby
2.2.
Osoby s omezenou svéprávností
3.
Právnické osoby

Úryvek

"Právní vztahy
- objasnění pojmu právní vztahy, účastníci právních vztahů
Právní vztahy
= vztahy, které jsou upraveny právními normami
- na rozdíl od morálních poskytují právní jistotu, jsou právně vymahatelné a postihnutelné
- obsahují tři základní prvky:
a) účastníci - ti, jimž v právním vztahu vznikají práva a povinnosti (FO, PO, orgány veřejné
správy, stát a státní orgány)
b) obsah - práva a povinnosti účastníků
c) cíl - důvod/účel, za kterým právní vztah vzniká
- FO a PO = osoby způsobilé mít práva a povinnosti (= právní subjektivita), jde o právní osobnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5743504fd5bd6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_vztahy.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse