Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní záruky ve veřejné spravě - vypracované otázky na zkoušku

Právní záruky ve veřejné spravě - vypracované otázky na zkoušku

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná o vypracované otázky na zkoušku z předmětu Právní záruky ve veřejné správě. Text heslovitě a místy souvislým textem definuje základní pojmy z této oblasti a zabývá se spravedlivým procesem, pravomocí soudů, i obecnými ustanoveními o soudním řízení. Seznamuje s účastníky řízení, druhy žalob, funkcí Ústavního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu. Dále uvádí stížnosti, působnost veřejného ochránce práv, i pravomoci parlamentu ČR při kontrole veřejné správy.

Obsah

1.
Legalita, legitimita
2.
Právní stát, právní záruky
3.
Spravedlivý proces a správní řízení
4.
Spravedlivý proces a soudní řízení správní
5.
Pravomoc soudů ve správním soudnictví
6.
Příslušnost soudů ve správním soudnictví
7.
Obecná ustanovení o soudním řízení správním – zahájení řízení, jednání, dokazování
8.
Obecná ustanovení o soudním řízení správním – varianty a vlastnosti rozhodnutí, náklady řízení
9.
Účastníci řízení před správním soudem, osoby zúčastněné na řízení
10.
Nejvyšší správní soud a zajišťování zákonnosti a jednoty rozhodování
11.
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a řízení o ní
12.
Žaloba proti zásahu správního orgánu a řízení o ní
13.
Ochrana proti nečinnosti ve správním soudnictví
14.
Rozhodování kompetenčních sporů ve správním soudnictví
15.
Opravné prostředky ve správním soudnictví
16.
Ústavní soud jako orgán veřejné moci v ČR a orgány Ústavního soudu ČR
17.
Působnost a pravomoci Ústavního soudu ČR – přehled
18.
Pravomoci Ústavního soudu ČR při kontrole veřejné správy
19.
Svobodný přístup k informacím –povinné subjekty, formy poskytování informací
20.
Postup při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
21.
Prostředky obrany podle zákona o svobodném přístupu k informacím
22.
Náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné správě – přehled
23.
Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
24.
Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán
25.
Organizace Nejvyššího kontrolní úřadu
26.
Rozsah kontroly vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem
27.
Kontrola veřejné správy vykonávaná Parlamentem ČR – prostředky
28.
Stížnosti – právní zakotvení práva podat stížností
29.
Působnost a pravomoci veřejného ochránce práv
30.
Vyřizování podnětů a stížností veřejným ochráncem práv
31.
Odpovědnost veřejných zaměstnanců – druhy odpovědnosti
32.
Pravomoci parlamentu ČR při kontrole veřejné správy

Úryvek

"2. Právní stát, právní záruky

ZÁKLADNÍ POJMY:

- PRÁVNÍ ZÁRUKY VE VS = jeden z přístupů při ochraně práv jednotlivce v oblasti VS, od kontroly VS se liší zorným úhlem pohledu – a to soukromé osoby, která hledá ochranu svých práv  průřez, shrnutí prostředků ochrany práv jednotlivce ve VS
- PRÁVNÍ STÁT = právnímu řádu je podřízena i státní moc, předpokl. je zákonnost a právní jistota
- PRÁVNÍ ZÁRUKY ZÁKONNOSTI = souhrn právních prostředků určených k zabezpečení dodržování a zákonné realizace práva pro případ jeho porušení  dodržování a plnění právních norem všemi subjekty, realizace VS pouze na základě zákona, respektování základních práv a svobod občanů, nezávislost soudců, právní jistota, kontrola VS  zrušení / změna / sistace vadných správních aktů

PRÁVNÍ ZÁRUKY VE VS:

1. právo na PŘÍSTUP K INFORMACÍM:
- ústavní základ – LZPS, čl. 17 (5) = státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti
- projev zásady publicity VS  povinnost informovat o připravovaných opatřeních = předběžná informace / právo účastníků nahlížet do spisů, opatřovat výpisy, opisy, kopie z veř. evidencí / veřejná jednání Parlamentu a zastupitelstva ÚSC / publikace kontrolních závěrů ve Věstníku NKÚ
- zákon o právu na informace o ŽP – speciální právní úprava (projev čl. 35 (2) LZPS)
- zákon o svobodném přístupu k informacím:
o informační povinnost se vztahuje na: státní orgány / orgány ÚSC / veřejné instituce (AV ČR, veř. VŠ, Čt) / FO / PO, kterým zákon svěřil rozhodovací pravomoc v obl. VS (komory, stráže)
o poskytování informací = zveřejněním / na žádost
o postup při vyřizování žádosti = odkázání na zveřejněnou informaci / výzva k doplnění žádosti / výzva k upřesnění žádosti / odložení žádosti / poskytnutí informace / odmítnutí žádosti  obligatorní či fakultativní důvody
o úhrada nákladů = žadatelem na pořízení kopie informace / opatření technických nosičů dat / odeslání informace / vyhledání mimořádně rozsáhlé informace
o právní ochrana při neposkytnutí informace = odvolání / rozklad / soudní přezkum
o stížnost na vyřízení žádosti o informace = na postup při vyřízení žádosti odkazem / na nečinnost / na poskytnutí pouze částečné informace / na výši úhrady za náklady

2. PETICE a STÍŽNOSTI:
• petice:
- LZPS, čl. 18 = petiční právo je zaručeno – ve věcech veřejného zájmu má každý právo sám / s jinými se obracet na státní orgány a orgány ÚSC s žádostmi, návrhy a stížnostmi
- peticí se však nesmí zasahovat do nezávislosti soudu
- peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených LZPS
- uplatnění petičního práva: u vlády / u správních úřadů / u orgánů obcí a krajů / u nestátních subjektů, na něž byl přenesen / jimž byl propůjčen výkon státní správy
- zákon o právu petičním:
o petiční výbor = není PO, formální skupina bez právní subjektivity, zástupce – starší 18 let"

Poznámka

Práce obsahuje doslovný opis Zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
Práce pro předmět Právní záruky ve veřejné správě na PF UPOL.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18603
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse