Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Právo EU - výpisky ze skript

Právo EU - výpisky ze skript


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky ze skript Právo EU, jejichž autorem Týč. Věnuje se hlavním tématům, které přináší spojení práva a Evropské unie, charakterizuje důležité unijní orgány, i mechanismy zabývající se aplikací a vymahatelností práva.

Obsah

1.
Evropská integrace a vznik evropských společenství, Evropská unie
1.1.
Ekonomické předpoklady evropské integrace po 2.světové válce
2.
Organizační struktura Evropských společenství a EU Komise
2.1.
Evropská komise
2.2.
Rada Evropské unie
2.3.
Evropský parlament
2.4.
Evropská rada
2.5.
Soudní orgány EU
2.6.
Účetní dvůr
2.7.
Evropská centrální banka
2.8.
Další pomocné orgány
2.9.
Evropská investiční banka
3.
Právní systém společenství, prameny a novotvorba
4.
Aplikace práva Společenství v členských státech
5.
Vynucování práva Společenství
6.
Interpretace práva Společenství
7.
Základy Společenství – Jednotný vnitřní trh
8.
Ochrana hospodářské soutěže na jednotném vnitřním trhu ES
9.
Regulace státních podpor
10.
Komunitární právo veřejných zakázek
11.
Daňová politika Společenství, Sbližování práva ve fiskální oblasti
12.
Společná obchodní politika (vnější obchodní vztahy ES)
13.
Pracovní právo a sociální zabezpečení
14.
Úprava soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního trhu, Evropské soukromé právo
15.
Komunitární úprava dalších oblastí soukromého práva
16.
Shrnutí vývoje Evropské unie – Maastricht, Amsterodam, Nice, Ústavní smlouva
17.
Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
18.
Nekomunitární právo EU
19.
Česká republika jako členský stát, obsah členství ČR v ES

Úryvek

"Ochrana lidských práv v EU
- Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, úcty k lidským právům a základním svobodám a panství práva, zásadách, které jsou společné členským státům

Ochrana základních práv EU
- Na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000 byla přijata Charta základních práv EU
- Charta obsahuje tři základní kategorie práv :
o Základní práva a svobody tak, jak vyplývají z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (1950)
o Práva a svobody občanů EU ve vztahu k ES a EU
o Sociální práva, jak vyplývají z Evropské sociální charty
- Charta obsahuje tyto kapitoly – Důstojnost, Svobody, Rovnost, Solidarita, Práva občanů EU, Spravedlnost

Rozšíření zákazu diskriminace
- diskriminace podle dalších kritérií – pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství nebo víra, postižení, věk a sexuální orientace

XIX. Česká republika jako členský stát, obsah členství ČR v ES
- před rokem 1989 byly obchodní vztahy s Evropským hosp. společenstvím regulovány pouze dvěma speciálními dohodami, týkajícími se textilních výrobků a skopového (jehněčího) masa
- Evropská dohoda o přidružení ČSFR byla podepsána v prosinci 1991. Dříve než však mohla vstoupit v platnost, ČSFR byla rozdělena a zanikla jako stát. Nová Evropská dohoda o přidružení ČR a to v říjnu 1993. V platnost vstoupila v únoru 1995. Plný název : Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.
- V roce 1992 byla proto ještě za trvání federace podepsána Prozatímní dohoda o obchodu a věcech souvisejících mezi ČSFR (nyní ČR) na jedné straně a EHS a ESUO na straně druhé.
- Jednou z hlavních povinností ČR bylo sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství.

Členství ČR v EU a ES
- Vstupem v platnost Smlouvy o přístupu dne 1.5.2004 vzniklo členství ČR. Z hlediska formálně právního se stala ČR členem Evropského společenství a EURATOMU, nikoli Evropské unie
- Ve skutečnosti se ČR stala smluvní stranou smluv, na nichž je založena EU, tedy Smlouvy o ES, Smlouvy o EURATOMU a Smlouvy o EU. Proto se běžně hovoří o členství ČR v EU.
- Právní dokumenty, které jsou základem členství ČR, jsou následující :
o Smlouva o přístupu
o Akt o podmínkách přístupu ČR……a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, obsahuje konkrétní ustanovení o začlenění nových členských států do systému ES/EU"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6343.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16102
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse