Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Přechod k demokracii a konsolidace demokracie v Chile - bakalářská práce

Přechod k demokracii a konsolidace demokracie v Chile - bakalářská práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá chilským přechodem k demokracii a konsolidací demokracie. První část poskytuje teoretický rámec k celé problematice. Představuje základní teorii tranzice a konsolidované demokracie od Juana Linze a Alfreda Stepana a charakterizuje fáze přechodu k demokracii. Druhá část se věnuje změnám, které přinesla vláda Augusta Pinocheta. Důraz klade především na institucionální oblast, ekonomickou sféru a občanskou společnost a změny v 80. letech, které ovlivnily jejich vývoj. Na základě analýzy předchozího režimu představuje základní omezení a úskalí tranzice a konsolidace demokracie. Třetí část práce se pak věnuje problematice odstraňování překážek z jednotlivých zkoumaných oblastí.
Obsah:
1. Úvod
2. Teoretický rámec
2.1 Teorie autoritářských režimů J. J. Linze
2.2 Způsoby ukončení nedemokratického režimu
2.3 Fáze přechodu
2.4 Konsolidace demokracie
2.4.1 Aktéři starého režimu
2.4.2 Další vlivy na konsolidaci demokracie
3. Dědictví Pinochetova režimu
3.1 Odkaz Pinochetismu v občanské společnosti
3.1.1 Represe, jako prostředek k upevnění moci
3.1.2 Probuzení občanské společnosti v 80. letech
3.2 Pozůstatek Pinochetismu v institucionální oblasti
3.2.1 Pinochetovův vzestup a konsolidace nedemokratického režimu
3.2.2 Ústava 1980
3.2.3 Osud politických stran a jejich ‚znovuzrození‘
3.2.4 Opozice a volba její strategie
3.3 Dědictví Pinochetovy vlády v ekonomické oblasti
3.3.1 Neoliberální ‚zázrak‘
3.3.2 Ekonomická krize 80. let
4. Začátek tranzice a konsolidace demokracie
4.1 Referendum jako začátek tranzice?
4.2 Prezidentské a kongresové volby 1989
4.3 Důsledek Pinochetovy vlády a úskalí přechodu k demokracii
4.4 Efekt volebního systému v segmentované společnosti
4.5 Postoj armády k novému režimu
4.6 Institucionální omezení
4.7 Vyrovnání se s minulostí
4.8 Omezení v ekonomické sféře
5. Závěr
6. Prameny a literatura
Úryvek z práce:
"1.1 Teorie autoritářských režimů J. J. Linze
Hlavním cílem práce není rozebrat celou historii vývoje teorie nedemokratických režimů, proto se zaměřuje na samotnou typologii od J. J. Linze, který svoji teorii autoritářský režimů vypracoval na modelu frankistického Španělska a představil ji v roce 1964 v článku „An Authoritarian Regime: Spain“. Zařazení Španělska, do této doby výlučně chápaného jako fašistického režimu, k autoritářským režimům vyvolalo velký ohlas a diskuzi. Je nutno podotknout, že v této době bylo dělení režimů omezeno na dvě základní kategorie – demokratické a totalitní režimy. Dodnes nebyla Linzova práce překonána a jeho typologie je hojně využívána (Dvořáková, Kunc 1994: 50).
Linz svoji typologii vypracoval na čtyřech základních charakteristikách režimů, na kterých je zároveň patrné odlišení autoritářských režimů od totalitních. Režimy rozlišuje na základě míry pluralismu, ideologie, vůdcovství a mobilizace (Linz 2000: 160). Autoritářské režimy definuje jako „politické systémy s limitovaným pluralismem, bez detailní vedoucí ideologie, ale s typickou mentalitou, s absencí extenzivní a intenzivní politické mobilizace s výjimkou určité fáze vývoje a s vůdcem nebo malou skupinou uplatňujících svoji moc v rámci špatně definovaných, ale předvídatelných hranic“ (Linz 2000: 159). Obvykle autoritářský režim buduje jednu stranu, ale může tolerovat existenci dalších významnějších skupin v rámci režimu. Většinou je zachován pluralismus v oblastech ekonomiky či ponechání působnosti církve. Většina tohoto pluralismu má kořeny ve společnosti ještě před vybudováním nového režimu. Zároveň zachování určité míry pluralismu umožňuje vznik opozice, která je však slabá a nekritizuje příliš režim, ale spíše přijímá jeho historickou legitimitu. Zároveň tento režim nevyužívá k legitimizaci svého vládnutí vypracovanou ideologii, ale odvolává se spíše na obecné hodnoty jako např. vlastenectví, ekonomický rozvoj, sociální rovnost. Mobilizace je omezená neexistencí jednotné ideologie, proto k mobilizaci obyvatel dochází většinou pouze zpočátku existence režimu. Zároveň tato nezúčastněnost obyvatel vede k jejich apatii a snazšímu udržování režimu (Linz 2000: 162-168). Na základě stejných kritérií Linz se Stepanem popisují totalitní režim jako systém, který „eliminoval existující politický, ekonomický a společenský pluralismus, sjednotil a artikuloval vedoucí utopickou ideologii, měl extenzivní a intenzivní mobilizaci a má vládce, často charismatického, který jedná v nedefinovaných hranicích a je nepředvídatelný“ (Linz, Stepan 1996: 40).
Na základě zmíněných kritérii Linz rozčlenil autoritářské režimy do sedmi kategorií. Prvním typem jsou byrokraticko-militaristické autoritářské režimy. Dle autora je to nejčastější typ autoritářského režimu, pro který je typické dominantní postavení armády a byrokracie. Nevytváří specifickou ideologii, ale vládnou pragmaticky uvnitř hranic své mentality. I když je možné jejich fungování bez politických stran, tak vytvářejí oficiální stranu, která má většinou za úkol redukovat participaci občanů. Přejímáním různých fašistických prvků bývají někdy tyto režimy nesprávně označované jako fašistické (Linz 2000: 184-202).
Další typem jsou organicko-etatistické autoritářské režimy. Oproti předchozímu typu se nejvíce liší ve snaze kontrolovat participaci a mobilizovat občany pomocí organických struktur. Tato kontrola probíhá skrze režimem ovládané a tolerované organizace fungující ve společnosti. Režim má zájem na zapojení občanů v různých sociálních skupinách, ale zároveň může odmítat politické strany a politiky jako profesionály (Linz 2000: 208-217).
Třetím typem je mobilizační autoritářský režim v postdemokratických společnostech. Tato skupina zahrnuje výrazně méně autoritářských systémů než předchozí dvě. Tento systém bývá nastolen v demokracii, která neuměla řešit základní problémy, a většinou se vyskytoval v dobách demokratické krize (Linz 2000: 217-227). Další kategorií jsou postkoloniální mobilizační autoritářské režimy, pro které je typická mobilizace při boji za nezávislost. Z tohoto boje vyjde vítězně jedna strana, která se stává důležitým komponentem moci (Linz 2000: 227-233).
Pátou kategorií jsou rasové a etnické ‚demokracie‘. Tyto systémy se etablovaly v zemích, kde etnická menšina dokázala vládnout nad většinou. V rámci menšiny jsou sice uplatňovány demokratické principy, ale kvůli vyloučení většiny z aktivního politického života je nutné tento systém řadit také k autoritářským (Linz 2000: 233-240). Předposlední kategorií jsou defektní a pretotalitní autoritářské režimy."

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie, studijní program Politologie, studijní obor Politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse